Kwartiermaker bedrijfsvoering infectieziekten

Nieuw

Functie omschrijving

Binnen GGD loopt een project gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering. Hierbij wordt binnen de GGD een centrale staf ingericht die de functionele sturing invult richting de bedrijfsvoering van de afdelingen en de liaison vormt naar de centrale bedrijfsvoering van de gemeente Amsterdam. In het verlengde hiervan dient het bedrijfsbureau Infectieziekten (hierna IZ) verder doorontwikkeld te worden.

Op dit moment bestaat het bedrijfsbureau uit 2 medewerkers. De meeste bedrijfsvoeringstaken binnen IZ zijn op dit moment ondergebracht bij de afzonderlijke teams, waar deze deels op verschillende wijze inhoud krijgen. Het doel is om de bedrijfsvoeringstaken op afdelingsniveau te concentreren en te uniformeren. Met als doel de kwaliteit en continuïteit van de bedrijfsvoering op een hoger niveau te krijgen.

De kwartiermaker bedrijfsvoering gaat, op basis van een recent uitgevoerde analyse, een plan van aanpak opstellen en vorm en inhoud geven aan het nieuwe bedrijfsbureau IZ. Naar verwachting zal deze uit ca 15 fte gaan bestaan. De kwartiermaker rapporteert aan het afdelingshoofd Infectieziekten en Toezicht.

De kwartiermaker geeft vorm aan de brede bedrijfsvoeringsprocessen in tijden van verandering. Met aandacht voor financiële advisering, planning en control, inkoop (ondersteuning), zorgcontractering en -administratie. Maar ook functioneel applicatiebeheer, datamanagement, business intelligence en kwaliteitsmanagement.

Werkzaamheden

 • Leiding geven aan de doorontwikkeling en inrichting bedrijfsbureau IZ. Taakverdeling rondom aansturing going concern bedrijfsvoering wordt nog nader bepaald met het huidige hoofd bedrijfsbureau.
 • Uitwerken beschikbare analyse en opstellen inrichtingsplan voor bedrijfsbureau IZ (inclusief plan van aanpak en traject van besluitvorming binnen de organisatie).
 • Vorm geven aan de transitie binnen IZ en het (doorontwikkeling-) traject van Verbetering Bedrijfsvoering GGD -breed met bewaking en afweging van belangen van team, afdeling en GGD.
 • Uitvoering en aansturing geven aan de ontwikkelrichting die is ingezet: ondersteunen - service verlenen, oog hebben voor de afdeling, zelfstandig opereren, verantwoordelijkheid nemen.
 • Stimuleren en coachen van de medewerkers in hun werkzaamheden.
 • Sturen op de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening en creëren van een goed werkklimaat.
 • Bedrijfsprocessen verbeteren en delen met het team.
 • Invulling geven aan de '1,5 m GGD' - thuiswerken in combinatie met afdelingswerk en relatiebeheer.
 • Heldere afspraken maken met de managers van de afdeling IZ over het gewenste serviceniveau, op basis daarvan verdelen en prioriteren van de inzet van de medewerkers over de teams heen.
 • Verantwoorden voortgang resultaten inzake de transitie in het MT Infectieziekten. Lid MT.

De opdrachtgever(s)

De GGD Amsterdam is de grootste en oudste Geneeskundige en Gezondheidsdienst van Nederland en heeft een breed scala aan werkzaamheden op het terrein van de volksgezondheid. De GGD heeft een werkgebied dat de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Diemen en Aalsmeer bestrijkt. Gezamenlijk betreft dit circa 1 miljoen inwoners. Ongeveer 1300 GGD medewerkers, verspreid over meer dan dertig gebouwen in de regio, zijn iedere dag druk in de weer om de gezondheid van de inwoners te bewaken en te bevorderen.

De afdeling Infectieziekten is vanwege Corona in korte tijd uitgegroeid van ca. 300 tot een kleine 700 fte, en houdt zich bezig met de bestrijding van algemene infectieziekten, soa en tbc, hygiëne en inspectie, heeft een eigen streeklaboratorium en verricht onderzoek.

Het bedrijfsbureau verzorgt de financiën (planning en control) ), zorgadministratie, functioneel applicatiebeheer, en business intelligence en borgt de kwaliteit. Het bedrijfsbureau Infectieziekten werkt daartoe samen met de andere bedrijfsbureaus van de GGD en met centraal georganiseerde afdelingen van de gemeente Amsterdam.

Naast deze afdelingsspecifieke eisen en wensen, speelt voor de hele GGD een wijziging van de wijze van organiseren van bedrijfsvoering. Middels een 4-tal sporen wordt GGD-breed gezocht naar een meer optimale inbedding van bedrijfsvoering. Dat zal op korte termijn een reorganisatie betekenen, waarvan de kaders geschetst zijn, maar de invulling nog niet. Voor alle medewerkers van het bedrijfsbureau betekent dit onzekerheid over hun positie. En op dit moment speelt voor iedereen de invulling van het '1,5m kantoor'.

Functie eisen

 • in het bezit van een erkend wo diploma in een van de bedrijfsvoeringsfacetten (bijvoorbeeld Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde).
 • Geef in maximaal 1 A4 pagina aan waarom jij het meest geschikt bent voor deze opdracht.
 • minimaal tien jaar aantoonbare ervaring met het aansturen van een veranderopgave op het terrein van meerdere onderdelen van bedrijfsvoering (PIOFACH), waaronder in elk geval financiën.
 • minimaal tien jaar aantoonbare ervaring als verandermanager binnen organisaties in transitie. En heeft het vermogen om een afdeling sterker te maken vanuit een basisgevoel van duidelijkheid, veiligheid, gezamenlijkheid en openheid, zodat de leidinggevenden en teamleden meer verantwoordelijkheid durven te nemen voor het groepsresultaat.
 • minimaal vijf jaar leidinggevende ervaring (minimaal 10 fte aangestuurd als leidinggevende) op het gebied van meerdere bedrijfsvoeringsfacetten.
 • in de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar kennis en ervaring opgedaan met veranderprocessen, met name op het gebied van gedragsverandering en cultuurverandering, en bij organisaties groter dan 500 medewerkers.
 • bij voorkeur kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met bedrijfsvoering (piofach breed) in de gezondheidszorg of het sociaal domein.
 • bij voorkeur ervaring met processturing en projectmanagement.
  • Het aantal jaar dient duidelijk te blijken uit het cv (met vermelding van jaartal en maand)
 • bewezen ervaring met nieuwe ontwikkelingen zoals BI -tooling en kennis van en ervaring met meerdere bedrijfsvoeringsterreinen.

Extra info

• Startdatum: zo spoedig mogelijk
• Einddatum: 6 maanden na startdatum
• Werklocatie: GGD Amsterdam
• Aantal fte: 0,9
• Aantal uren per week: 32 gemiddeld
• Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Amsterdam gemeente

Publicatiedatum

13.01.2021

Publicatie eindigt

17.01.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.