Kabels en leidingen specialist

Nieuw

Functie omschrijving

Ben jij die gedreven persoon die ervoor zorgt dat de ondergrond van Amsterdam en de ordening van Kabels, Leidingen en Bovengrondse nutsvoorzieningen zodanig vormgegeven wordt dat ook de ondergrond van Amsterdam toekomstbestendig is waardoor de energietransitie, klimaatadaptatie 5 G uitrol en maatregelen m.b.t. de circulariteit netjes ingepast kan worden? kun je daarbij goed samenwerken met Ontwerpers, Projectmanagers, Werkvoorbereiders en uitvoerders binnen en buiten Amsterdam? Heb je ervaring met project- en procesmanagement en ben jij op korte termijn beschikbaar? Dan zoeken we jou! Als WIOR plantoetser zorg je zorg je ervoor dat de de WIOR-procedure netjes doorlopen wordt waarbij netbeheerders, Stedebouwkundigen, gebiedsbeheerders en projectleiders in de gelegenheid worden gesteld om te reageren op inrichtingsvoorstellen m.b.t. de ordening van Kabels en Leidingen en de inpassing van bovengrondse nutsvoorzieningen. Doel daarbij is dat de inrichting van de ondergrond zodanig is vormgegeven dat er ook ruimte beschikbaar is voor toekomstige ondergrondse opgaven die samenhangen met de energietransitie, de opgeven van het programma Duurzame stad, Klimaatadaptatie en connectiviteit in samenhang met de bestaande onderhoudsopgaven en transities in Amsterdam.

Werkzaamheden

Wat ga je doen op hoofdlijnen? Binnen het WIOR-proces toets je inrichtingsvoorstellen m.b.t. de ordening van Kabels en Leidingen en bovengrondse nutsvoorzieningen op staand beleid. Daarnaast controleer je of alle betrokkenen in de gelegenheid zijn geweest om te reageren op concept-inrichtingsplannen en je beoordeeld of en zo ja hoe ingebrachte bezwaren zijn weggenomen. Op het moment dat inrichtingsvoorstellen niet passen binnen de bestaande ruimtelijke kaders zoals de NEN 7171 of de algemene uitvoeringsvoorwaarden zoek je samen met de indiener naar oplossingsmogelijkheden en stemt die af met je collega's binnen Amsterdam. De basis van je handelen is vastgelegd in de verordening Werken in de Openbare Ruimte, je werkt daarbij samen met Procesbegeleiders, Assetmanagers, netbeheerders ontwerpers en kabel en leiding-specialisten. Daarnaast toets je in het veld in hoeverre werkzaamheden plaatsvinden conform afspraken. Eventuele afwijkingen bespreek je met toezichthouders en handhavers. Zie ook de 7 stappen naar de WIOR-vergunning (https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/werken-openbare-ruimte/wior-proces/7-stappen-toestemming-werkzaamheden/) en de nadere regels van de WIOR-verordening. (https://www.amsterdam.nl/nadereregelswior/)
 • Je stuurt samen met je collega's op het WIOR-proces en draagt actief bij aan de strategische, tactische en operationele afstemming.
 • Je voert de regie op het uitvoeringsproces binnen een vooraf vastgesteld gebied (stadsdelen) en zorgt in overleg met je collega's voor een uniforme belangen-afweging en besluit.
 • Je levert het actief en ongevraagd verbetervoorstellen en kan de urgentie en kwaliteit van de voorgestelde verbeteringen onderbouwen op basis van praktijkvoorbeelden
 • Je evalueert het proces uitvoering binnen jou toegewezen gebied en werkt daarbij samen met aangegeven partners. Samen met die partners kom je tot praktische verbetervoorstellen en agendeerd deze in de verschillende afstemmingsoverleggen..
 • In overleg met het team stadsdeelregie en Infra en Service van stadswerken bewaak je planrealisatie en escaleert richting Ondergronds team afwijkingen of verschillen van mening m.b.t. te volgen handelingswijze.
 • Je levert input van proces uitvoering aan de andere processen en het besturingsmodel assetmanagement

De opdrachtgever(s)

Het team van waaruit je werkt, Team Openbare Ruimte bij Stedelijk Beheer, is relatief nieuw. Processen zijn daarom nog in ontwikkeling. Veel aspecten van de samenwerking met de assetteams en de ketenpartners moeten nog worden uitgekristalliseerd. Dit geldt ook voor het wior-proces en de regie op de inrichting van de Ondergrond. Bij de implementatie doe je ook voorstel om de kwaliteit van de opgeleverde producten continu te kunnen verbeteren. Jij bent de verbinder die op natuurlijke wijze ieders belangen weet te achterhalen en onderling begrip weet te creëren als die belangen conflicteren. Je voelt je thuis in een complex werkveld en een politieke omgeving. Je bent analytisch en kan problemen herleiden tot hun oorsprong in het proces. Vervolgens ben je in staat om met je enthousiasme, geduld en sensitiviteit tussen de ketenpartners te bemiddelen, en een duurzame samenwerking op te starten.

Functie eisen

 • beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau.
 • in het bezit van een erkende hbo diploma (Civiele Techniek).
 • Geef in maximaal 1 A4 pagina aan waarom je het meest geschikt ben voor deze opdracht.
 • 3 jaar aantoonbare werkervaring met de ordening van ondergrondse kabels en Leidingen, en de verordening op de ondergrondse infrastructuur / WIOR verordening
 • minstens 1 jaar ervaring met vergunningverlening Wet op het Openbaar Bestuur Bezwaar en beroep-processen met betrekking tot de inrichting van de ondergrond en de relatie met de omgevingswet.
 • ervaring met gesprekstechnieken in situaties met strijdige belangen, zakelijk onderhandelen.
 • aantoonbare oplossingsgerichte aanpak met betrekking tot inrichtingsvraagstukken in relatie tot ruimtegebruik, en geeft hiervan een voorbeeld in het cv.

Extra info

• Startdatum: zsm na de gunning
• Einddatum: 31-12-2021
• Werklocatie: Weesperstraat 113, 1018VN, AMSTERDAM
• Aantal fte: 1
• Aantal uren per week: 18-36
• Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Amsterdam gemeente

Publicatiedatum

13.01.2021

Publicatie eindigt

17.01.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.