Interim kwaliteitsmanager

Nieuw

Functie omschrijving

Heb jij een passie voor het nog beter maken van de DOWR-I, reageer dan op deze klus. De functie kwaliteitsmanager wordt gekenmerkt door het adviseren van het MT en proceseigenaren om de kwaliteit van de dienstverlening DOWR-I doorlopend te toetsen en te verbeteren, met behulp van een het DOWR-I kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op de ISO 9001:2015 norm.

Werkzaamheden

Overwegende functiekenmerken
 • Adviseren over en ontwikkelen beleid op meerdere samenhangende vakgebieden.
(Kwaliteitsmanagement in nauwe samenwerking met alle vakgroepen binnen DOWR-I)
Adviseren over vraagstukken en processen die tactisch van aard zijn (vertaald gehanteerde kwaliteitszorgnormen in de kwaliteitsvisie en beleid; is meer aanjager dan eigenaar.
 • Zorgt voor de uitvoering en implementatie van multidisciplinaire vraagstukken en processen.

Adviseert het MT (en opdrachtgevers)
 • Over de aansluiting van het kwaliteitsbeleid bij de strategische richting en effectiviteit van het managementsysteem
 • Bij het uitvoeren van de contextanalyse en risicoanalyse, het kwaliteitsbeleid en uitvoering van de managementreview
 • Bij het communiceren over het kwaliteitsmanagementsysteem
 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies
 • Als er risico’s zijn m.b.t. de samenhang van het managementsysteem (signaalfunctie)

Adviseert proceseigenaren (en medewerkers)
 • Bij het procesmanagement
 • Bij het meten, monitoren, analyseren en verbeteren van aspecten over het kwaliteitsmanagementsysteem
 • Adviseert MT en proceseigenaren (en medewerkers) de noodzaak om te veranderen/ verbeteren en maakt dit zichtbaar.

Beleidsontwikkeling
 • Het toepassen en implementeren van de gehanteerde kwaliteitsnormen volgens de ISO 9001:2015 norm.
 • Het periodiek evalueren van het gevoerde kwaliteitsmanagementsysteem.

Procesbewaking en regie
 • Het uitvoeren van het auditprogramma en coördineren van de interne audits
 • Het coördineren en monitoren van de follow up van de audit resultaten
 • Het aansturen van veranderprocessen
 • Het optimaliseren van het (werken met) kwaliteitsmanagementsysteem
 • Beoordelen van de kwaliteit van rapportages
 • Het initiëren van projecten i.r.t. het kwaliteitsmanagementsysteem
 • Gemandateerd uitvoeren van projecten in relatie tot het kwaliteitsmanagementsysteem.

Relatiebeheer
 • Het fungeren als aanspreekpunt voor de certificerende instelling(en) en andere in- externe relaties op het gebied van kwaliteitszorg en systemen DOWR-I

De opdrachtgever(s)

De klus wordt uitgevoerd bij de Gemeente Deventer. Ze is gastheergemeente voor het samenwerkingsverband tussen Deventer, Olst-Wijhe en Raalte voor de ICT-samenwerking (DOWR-I). DOWR-I heeft een viertal aandachtsgebieden: klantrelatie & ontwikkeling, klantrelatie & beheer, IT-beheer en Servicedesk. Het team bestaat uit circa 75 medewerkers. DOWR-I vervult de rollen van beheerder van systemen en applicaties, adviseur en regisseur op het gebied van informatievoorziening en ICT. Binnen DOWR-I worden projecten en programma’s uitgevoerd naast het reguliere beheer, zoals digitaal werken, rationalisatie en vernieuwing van applicaties, informatiebeveiliging en vervanging van systemen. De omgeving die door DOWR-I wordt beheerd telt zo’n 1300 werkplekken en 1600 gebruikers.

Omschrijving kandidaat

Wij zoeken een kandidaat die voor het objectieve resultaat gaat en zich niet laat leiden door tegenstrijdige belangen. Competenties: integer, doeltreffend, helikopterview, hoog analytisch vermogen, zeer goede luister- en communicatievaardigheden. Moet objectief helder, kort en bondig kunnen formuleren en rapporteren. Initiatief nemend.

Functie eisen

 • aantoonbare kennis van de ISO 9001:2015 norm
 • aantoonbare kennis en ervaring als (interne) auditor op managementsystemen en procesmanagement, auditprincipes, -methoden en -technieken in de afgelopen 3 jaar.
 • kennis en ervaring als auditor binnen ICT-organisaties.
 • kennis en ervaring als auditor binnen overheid, bij voorkeur specifiek bij gemeenten.

Extra info

 • Startdatum 1-11-2021
 • Einddatum 27-5-2022
 • Optie tot verlenging 6 x 3 maanden
 • Aantal uur per week 8,00
 • Aantal posities 1

Locatie

Deventer

Publicatiedatum

14.10.2021

Publicatie eindigt

23.10.2021

Contactpersoon

Lang

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.