Implementatiecoördinator inkoop aanvullende Wmo (zorg, welzijn)

Nieuw

Functie omschrijving

De gemeente heeft als taak de uitvoering van de Wmo. De uitvoering is belegd bij directie Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit (OJZD). Doelstelling is, dat de Amsterdammer de hulp (voorziening) krijgt, die hij / zij nodig heeft. Hulp waar veel gemeenschapsgeld mee gemoeid is. Per 1 april 2021 gaan nieuwe contracten in voor Dagbesteding (DB), Hulp bij het huishouden (Hbh), Ambulante Individuele Ondersteuning (AIO), Logeeropvang (LO), Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (mo/bw) en Huiselijk Geweld. Dit is gezamenlijk de aanvullende ondersteuning Wmo. Daarnaast starten op 1 april ook de buurtteams aan hun opdracht op basis van een subsidie.

De implementatie van de plannen rondom de buurtteams en de aanvullende ondersteuning is georganiseerd vanuit te behalen doelen, zoals aanpassing services, overdracht cliënten, de toegang, communicatie etc. Het is wenselijk de implementatie, naast deze aanpak, per product te benaderen. Een product specifieke blik op de implementatie voorkomt dat product specifieke onderwerpen niet worden opgepakt (niet compleet) of dat de implementatie voor een specifiek product niet goed gaat werken door vanuit het product gezien geen consistente keuzes (inconsistent). Hiermee willen we bevorderen dat vanuit productperspectief de implementatie van de inkoop compleet en consistent is. Dit moet leiden tot uitvoerbare processen.

De belangrijkste implementatieactiviteiten zijn belegd binnen de projecten binnen het programma van de buurtteams. Voor de meeste producten geldt dat de producteigenaren al bij de projecten zijn aangesloten. De producteigenaren brengen productspecifieke kennis aan de projecten van de buurtteams en werken (indien nodig) mee aan de projecten. Het is niet de bedoeling dat de implementatiecoördinator een nieuw project opstart, je sluit zo veel mogelijk aan bij al bestaande projecten.

De rol van jou als implementatiecoördinator is om samenhang te creëren tussen de implementaties en te zorgen dat alle onderwerpen worden opgepakt. Je bent verantwoordelijk voor de compleetheid en samenhang van de productspecifieke implementatie van de aanvullende Wmo producten (exclusief mo/bw). Je draagt zorg voor de samenhang tussen de verschillende producten en voorkomt dat per product het wiel moet worden uitgevonden.
De implementatie coördinator werkt heel nauw samen met de implementatiemanager MOBW en de implementatiemanager Buurtteams om tot een goede implementatie van 'het nieuwe sociale stelsel' in Amsterdam te komen. Daarnaast werk je samen met de mensen die inkoop en sturing vormgeven en die nadenken over de ontwikkelopgaven voor de buurtteams en de ketenpartners voor de toekomst

Werkzaamheden


Als implementatiecoördinator heb je de volgende werkzaamheden:
 1. Je inventariseert per product welke onderdelen van de implementatie al goed lopen en welke onderwerpen nog opgepakt moeten worden;
 2. Je belegt taken in reeds lopende projecten of organiseert dat je ze zelf of samen met de producteigenaren oppakt;
 3. Je zorgt voor overzicht op planning, activiteiten, samenhang tussen producten en betrokkenen. Hierbij gebruik je een werkvorm en overlegstructuur die past in de omgeving;
 4. Je helpt de producteigenaren om hun rol goed in te vullen. Denk hierbij aan betrokkenheid bij de juiste projecten, het agenderen van productspecifieke bespreekpunten op de juiste plek en het beoordelen of het eindresultaat uitvoerbaar is.
 5. Je signaleert eventuele issues en zorgt dat deze worden opgepakt.
 6. Je werkt nauw samen met de andere implementatiemanagers aan de implementatie van 'het nieuwe sociale stelsel'.

De opdrachtgever(s)

De afdeling
De afdeling Services & Data (S&D) zorgt, in samenwerking met beleidsafdelingen, voor tijdige en juiste dienstverlening aan Amsterdammers in het Sociaal Domein door efficiënt ingerichte en uitgevoerde ketenprocessen en het leveren van gerichte data-analyse.
S&D is het organisatieonderdeel binnen de directie Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit (OJZD) waar expertise en uitvoering over processen, datasturing, klantcontact en contractondersteuning zijn gebundeld. Voor de beleidsafdelingen van de directie OJZD speelt de afdeling S&D een faciliterende, adviserende en coördinerende rol bij de professionalisering, ontwikkeling en digitalisering van de bedrijfsfuncties en bedrijfsvoering richting Amsterdammer, aanbieders en politiek. De afdeling S&D is aanjager van het data-gedreven werken en sturen bij OJZD.
De afdeling S&D bestaat uit:
Services waar operationalisering van de bedrijfsprocessen voor OJZ geregeld wordt. Vanuit expertise over de realisatie van processen inzake "de klant" heeft dit team een adviesfunctie over de ontwikkeling van meer gepersonaliseerde digitale dienstverlening, facturatie en ondersteuning van het contractmanagement.
Ontwikkeling, Implementatie en Beheer richt zich op vereenvoudiging en uniformering van processen en sturingsinstrumenten, de IV-visie en de domeinarchitectuur en heeft een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit en de centrale borging van de informatie.
Data De Data-eenheid heeft een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit van de informatie en bij de ontwikkeling en professionalisering van het data gedreven werken binnen OJZD op de drie kernprocessen beleid, contractmanagement en regie.


Het team
Het team Ontwikkeling, Implementatie en Beheer (OI&B) bestaat uit Projectleiders, Implementatiemanagers, Senior Projectleiders / Beleidsadviseurs en Business Analisten. Het team houdt zich bezig met het doorlopend innoveren, doorvoeren van wijzigingen en in stand houden van de betrokken bedrijfsfuncties. Ambities zijn innovatie van (digitale) integrale dienstverlening en vereenvoudigen en optimaliseren van processen en sturingsinstrumenten.
Ook draagt het team zorg voor het voldoen aan regelgeving rond privacy, fraude, financiën, analyses, AO/IC, accountantscontrole (ACAM) en communicatie. Het team adviseert bij beleidsontwikkelingen en is in voorkomende gevallen daarin richtinggevend. Tevens initieert en ontwikkelt het team oplossingen, die als voorbeeld richting andere gemeentes (kunnen) dienen.
Hierbij werkt het team in de uitvoering van hun taken samen met andere partijen: andere afdelingen / directies en ketenpartners, signaleert ontwikkelingen richting management en ontwikkelt beleid en adviseert over de effecten hiervan (waar mogelijk), adviseert ten aanzien van de ontwikkeling van ketenprocessen en coördineert en prioriteert analyse- en veranderactiviteiten en levert een bijdrage aan en beïnvloeding van landelijke en stedelijke ontwikkelingen of het voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming.


De directie Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit
De omgeving waarbinnen de functie opereert is complex vanwege de samenwerking met een groot aantal in- en externe stakeholders (gemeentelijk, regio en landelijk) en de politiek/bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheid van het beleidsveld. Jeugd en Zorg liggen altijd onder het vergrootglas van het bestuur en de politiek. Hierbij wordt ook van Amsterdam als G4 gemeente een initiërende en voortrekkersrol verwacht en heeft Amsterdam een voorbeeldfunctie richting andere gemeentes op dit vlak.
OJZD werkt hierbij in gezamenlijkheid voor de gehele stad. Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit zijn belangrijke pijlers binnen het Sociaal Domein. Hierbij moet OJZD zich continu aanpassen aan een groeiende en veranderende diverse stad: de organisatie van OJZD moet het tempo van deze groei kunnen faciliteren. Hierbij zal binnen het Sociaal Domein nog meer dan in het verleden samenwerkingsverbanden moeten worden gezocht en ingericht om te komen tot de gewenste integrale dienstverlening richting de burger. Uniforme processen en een meer data gedreven inrichting van de organisatie zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden. Dit zijn voor alle onderdelen van OJZD de uitdagingen voor de komende jaren.

Functie eisen

 • beschikt over minimaal hbo werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of een minimaal behaald hbo-diploma.
 • Geef in maximaal 1 A4 pagina aan waarom je meest geschikte bent voor deze opdracht.
 • minimaal 2 jaar kennis van en ervaring met het managen van projecten.
 • minimaal 4 jaar ervaring met het begeleiden van verandertrajecten met 10 of meer interne en externe stakeholders.
 • bij voorkeur werkervaring opgedaan binnen een G4 gemeente.
 • bij voorkeur werkervaring binnen het sociaal domein en met de Wmo.
 • bij voorkeur ervaring met de implementatie van aabestedingen.

Extra info

• Startdatum: zsm in oktober
• Einddatum: 31-4-2021
• Werklocatie: Jodenbreestraat 25 Amsterdam
• Aantal fte: 0,9
• Aantal uren per week: 32
• Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Amsterdam gemeente

Publicatiedatum

25.09.2020

Publicatie eindigt

03.10.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.