Implementatie bluswaterbeleid

Nieuw

Functie omschrijving

Voor het realiseren van het bluswaterbeleid zijn er in Veiligheidsregio Kennemerland een aantal werkzaamheden die nog moeten worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden bestaan verschillende taken:

1. Uitwerken van uitgangspunten voor het bluswaterbeleid

2. Analyseren van de secundaire bluswaterpunten in QGIS en deze verwerken in het bluswaterbeleid

3. Bluswaterbeleid actualiseren

4. Afstemmen met verschillende partijen om de secundaire bluswaterpunten te controleren en hierover afspraken te maken

Er ligt op dit moment een document waarin het bluswaterbeleid omschreven staat, hierin moeten de uitgangspunten echter nog in verwerkt worden. Tevens moet het document geactualiseerd worden. Het document moet afgestemd worden met de gemeenten, waarna het document het besluitvormingstraject in moet. Hiernaast worden op dit moment de mogelijke secundaire bluswaterpunten binnen de VRK door onze bluswatercontroleur gecontroleerd. Op basis van deze controle dient (bijvoorbeeld met QGIS) geanalyseerd te worden welke bluswaterpunten ‘altijd’ geschikt zijn en niet vragen om nadere afspraken met de gemeenten. Vervolgens dient op basis van de uitgangpunten een regionaal overzicht gemaakt te worden welke ‘extra’ bluswaterpunten minimaal nodig zijn om een regio dekkend bluswatersysteem te kunnen inzetten. Dit moet resulteren in een overzicht per gemeente welke punten als zodanig aangewezen moeten worden en welke eisen daaraan gesteld worden. Over de lijst moeten afspraken met de gemeenten gemaakt worden.

Voor deze opdracht is het belangrijk om veel op locatie te kunnen werken en met verschillende partijen te kunnen afstemmen. De standplaats is Zandvoort, maar het kan voorkomen dat je ingezet wordt op andere locaties in de regio.

Functie eisen

  • bekend met het werken in of voor de OOV-sector
  • kennis en ervaring met onder andere: GEO/GIS, werking (mogelijkheden / onmogelijkheden) bluswatersystemen.
  • aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van beleid en weet de juiste afstemming te vinden met betrokken partijen, zowel intern als extern.
  • bestuurlijke verhoudingen, en kan hij omgaan met (schijnbaar) tegenstrijdige belangen

Extra info

Van 1-6-2022 t/m 31-8-2022 | Optie verlenging: 2 x 3 maanden | Standplaats: Zandvoort | Beleid / Bestuursadvies / Communicatie | Uren: 32 per week

Locatie

Zandvoort

Publicatiedatum

13.05.2022

Publicatie eindigt

21.05.2022

Contactpersoon

Foeken

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.