Financieel adviseur

Nieuw

Functie omschrijving

Voor het project Regiopark Duin, Horst & Weide zijn wij voor gemiddeld 8 uur per week op zoek naar een financieel adviseur.

De gemeente Leidschendam- Voorburg is sinds 2017 penvoerder voor de Landschapstafel Duin, Horst & Weide (DHW), dat deels gesubsidieerd is door de provincie. Het project bestaat uit circa 40 deelprojecten waarvan gemeenten (Den Haag, Leidschendam – Voorburg, Voorschoten, Wassenaar, en Zoetermeer) en andere partijen (Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterleidingbedrijf Dunea) projecttrekker zijn. Uiterlijk op 30 juni 2023 moet de eindverantwoording bij de provincie aangeleverd worden in verband met de subsidievaststelling.

Voor DHW zijn wij voor gemiddeld 8 uur per week op zoek naar een financieel adviseur.

De opdracht betreft een gemiddeld aantal uren omdat de uren per periode sterk kunnen verschillen variërend tussen een paar uur tot 20 uur per week. De inzet is flexibel en vraagt piekinzet ten tijde van het sluiten van de boekhouding in het kader van het opstellen van de jaarrekening van Leidschendam – Voorburg en het aanleveren van financiële informatie aan de gebiedsregisseur ten behoeve van de voortgangsrapportage die jaarlijks voor 15 maart bij de provincie moet worden aangeleverd.

Werkzaamheden

 • pakket Cognos.
 • Het opstellen van betaalopdrachten ten behoeve van (deel)betalingen aan projecttrekkers.
 • De juiste administratieve verantwoording van de subsidiabele kosten ten behoeve van de externe accountant van de gemeente Leidschendam – Voorburg en de gebiedsregisseur voor de jaarlijkse voortgangsrapportages aan bij de provincie.
 • Het opstellen van financiële verantwoordingen zowel op individueel project – als op totaalniveau waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen subsidiabele en/of niet-subsidiabele kosten. Deze financiële verantwoordingen dienen als basis voor de jaarlijkse controle van de externe accountant, als voor de gebiedsregisseur voor de jaarlijkse voortgangsrapportages aan de provincie.
 • Beantwoorden financiële vragen van projecttrekkers met betrekking tot de door hen uit te voeren projecten.
 • De beoordeling van de financiële eindverantwoording van de projecttrekkers op volledigheid, juistheid en rechtmatigheid en toets of voldaan is aan de door de provincie gestelde subsidievoorwaarden.
 • Aanspreekpunt voor de externe accountant van de gemeente Leidschendam – Voorburg voor dit project.

De opdrachtgever(s)

Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 650 medewerkers. Onze ambitie is om de Beste Gemeentelijke Dienstverlener van Nederland te zijn. Dit vraagt veel van onze medewerkers. Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren, op een maatschappelijk verantwoorde manier (MVO). Bijvoorbeeld door vorm te geven aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe technologieën. Ons hypermoderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking, meer eigen verantwoordelijkheid; eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. Ook zoeken wij bewust de verbinding met elkaar. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.

Afdeling

De afdeling Bedrijfsvoering werkt vraaggericht en levert ondersteuning en kwalitatief hoogwaardig en integraal advies aan alle afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Bedrijfsvoering doet dit om ervoor te zorgen dat de gemeente Leidschendam-Voorburg haar beleidsdoelen haalt binnen de beschikbare middelen en de gestelde kaders. De adviseurs van Bedrijfsvoering zijn onafhankelijk en geven professioneel advies op basis van wet- en regelgeving en bestuurlijke en organisatiedoelen. De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit zo’n 80 medewerkers.

Omschrijving kandiaat

Je hebt een stevige achtergrond in overheidsfinanciën en je bent assertief en klantgericht. Je kunt processen doorgronden en ziet welke effecten deze processen hebben op de samenwerking tussen verschillende sleutelfiguren. Schakelen in een speelveld van verschillende belangen gaat je goed af en je bent comfortabel om op de voorgrond te treden. Daarnaast ben je een netwerker en een teamplayer die het prettig vindt om te opereren in een informele en sterk klantgerichte omgeving.

Functie eisen

 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
 • Je bent uiterlijk beschikbaar per 15 september 2020.
 • Je kunt planbaar wisselende uren maken tussen 2 en 20 uur per week.
 • Minimaal een afgeronde financiële opleiding op universitair niveau
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Financieel adviseur bij een gemeentelijke organisatie
 • Aantoonbare werkervaring met de BBV in het afgelopen jaar blijkend uit het cv
 • Aantoonbare werkervaring hebben met het voeren van een projectadministratie in de afgelopen 3 jaar
 • Aantoonbare werkervaring met maken van financiële afrekeningen van projecten waar meer dan 4 organisaties bij betrokken zijn in de afgelopen 5 jaar
 • Aantoonbare kennis van het systeem Decade
 • Aantoonbare kennis van het systeem Lias
 • Aantoonbare kennis van het systeem Cognos

Competenties

 • Analytisch vermogen: Je signaleert problemen; herkent belangrijke informatie; legt verbanden tussen gegevens. Tevens spoor je mogelijke oorzaken van problemen op; zoekt ter zake doende gegevens.
 • Visie: Je neemt afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Tevens ben je in staat om zich op lange termijn te richten en vertaal je informatie naar ideeën voor de toekomst.
 • Inlevingsvermogen: Je onderkent en verplaatst je in de gevoelens en behoeften van anderen, en houdt rekening met de gevolgen van eigen handelen op andere mensen of onderdelen van de organisatie.
 • Overtuigingskracht: Je bent in staat om andere te overtuigen van een bepaald standpunt om instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.
 • Initiatief: Je signaleert kansen en handelt ernaar in plaats van passief te blijven tot anderen iets gedaan hebben. Daarnaast neemt je actief maatregelen om de gang van zaken te beïnvloeden.

Extra info

 • Duur 12 maanden
 • Optie tot verlenging 4 maal 6 maanden
 • Uren per week gemiddeld 2 tot 20
 • Start 15 september 2020

Locatie

Leidschendam-Voorschoten

Opdrachtgever

Leidschendam Voorburg gemeente

Publicatiedatum

12.08.2020

Publicatie eindigt

23.08.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.