Energie-controleur

Nieuw

Functie omschrijving

De gemeente Utrecht voert al jaren intensief toezicht uit op energiebesparing bij bedrijven. Ook in 2020 wil zij weer een groot aantal energiecontroles uitvoeren. Deels worden deze werkzaamheden uitgevoerd door eigen inspecteurs. Een ander deel wil de gemeente uitbesteden. Wij vragen of een ervaren externe partij mogelijkheden heeft om dat deel van de energiecontroles uit te voeren. Graag zien wij uw aanbieding tegemoet. Op basis van de aanbieding wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Als meerdere kandidaten de werkzaamheden uit gaan voeren wordt met alle kandidaten een gesprek gevoerd. Niet de prijs, maar de geleverde kwaliteit in relatie tot de prijs zal doorslaggevend zijn om over te gaan tot opdrachtverlening.

Werkzaamheden

Er is 1650 uur beschikbaar om 165 energiecontroles uit te voeren, waarvan 40 kantoren en verder bedrijven in diverse branches. Het zijn bedrijven die vallen in categorie A of B van het Activiteitenbesluit.

 • Alle eerste (initiële) energiecontroles moeten in 2020, mits de coronamaatregelen van de overheid het toestaan zijn uitgevoerd. Controles vinden plaats aan de hand van de van toepassing zijnde erkende maatregelenlijsten. Voor het inventariseren van gegevens en het maken van rapportages van de ontbrekende erkende maatregelen maakt u gebruik van een door ons beschikbaar gestelde intake-app. Naast de erkende maatregelen gaat u met ondernemers, huurders en eigenaren/verhuurders in gesprek over de ambities van het bedrijf en hoe aan deze ambities vorm wordt gegeven . Ook bespreekt u aardgasloze verwarming/koeling en brengt u de lokale Utrechtse projecten onder de aandacht en kijkt wat deze projecten kunnen betekenen in de te bereiken duurzaamheidsambities van het bedrijf.
 • Wij zullen de geselecteerde bedrijven voor de energiecontroles schriftelijk op de hoogte stellen dat u namens ons een energiecontrole uit komt voeren. U maakt zelf de daadwerkelijke afspraak met de bedrijven.
 • Waar dit nog van toepassing is moeten bij de gecontroleerde bedrijven ook hercontroles uitgevoerd worden.
 • Een deel van de (administratieve) hercontroles kan al in 2020 worden uitgevoerd, de rest in 2021. Een hercontrole moet binnen 4 weken na verstrijken van de termijn zijn ingepland. Mogelijk moet er een tweede hercontrole uitgevoerd worden. Het hele toezichtstraject tot en met het versturen van een vooraankondiging last onder dwangsom valt onder uw taken.
 • U levert n.a.v. de (initiële) energiecontrole een constateringsbrief aan. In overleg met u wordt bekeken of deze brief al dan niet direct in ons bedrijvensysteem Squit dient te worden Versie oktober 2019 ingevoerd. Van elke uitgevoerde energiecontrole levert u een volledig ingevulde intake-app en rapportage aan.
 • U levert n.a.v. de 1e of 2e hercontrole energie een akkoordbrief aan ingeval alle gebreken/aanvullingen voldoende zijn opgelost.
 • Indien een 1e hercontrole niet in orde is, doet uw adviseur een voorstel voor het vervolgtraject. Dit kan een 2e hercontrole zijn in geval van kleinere resterende overtredingen. U levert n.a.v. de 2e hercontrole energie een akkoordbrief aan ingeval alle gebreken voldoende opgelost zijn. U levert een concept last onder dwangsom aan indien n.a.v. de 2e hercontrole niet alle gebreken voldoende zijn opgelost. Wij zullen hiertoe in alle gevallen een standaardbrief aanleveren.
 • Ter afronding van deze opdracht levert u een duidelijk overzicht van alle verrichte controles met de vermelding van het aantal (administratieve) hercontroles per bedrijf, de geconstateerde overtredingen en de redenen waarom een bepaalde erkende maatregel niet uitgevoerd behoefde te worden.

Functie eisen

 • minstens 2 jaar aantoonbare ervaring met het toezicht op het gebied van energiebesparing
 • goed op de hoogte zijn van de systematiek van erkende maatregelenlijsten.
 • In die gevallen waar een te controleren bedrijf niet met de erkende maatregelenlijsten (ex art 2.16 Activiteitenregeling) wil of kan werken moet de jij voldoende in staat zijn en ervaring hebben om op basis van art 2.15 Activiteitenbesluit te acteren.
 • Je moet bereid zijn en over de juiste vaardigheden beschikken om het gesprek te voeren over de urgentie en noodzaak van energieambities en de hulp die de gemeente kan bieden onder de aandacht brengen.
 • Aan de hand van referenties toont je aan in bezit te zijn van de gevraagde ervaring.
 • Je bent daadwerkelijk voor de uitvoering van deze opdracht beschikbaar.

Extra info

 • Periode: Vanaf 1 juni 2020, mits de coronamaatregelen van de overheid het toestaan tot jan 2021 met optie tot verlenging
 • Belasting: 1650 uur totaal Week: minimaal 3 dagen per week

Locatie

Utrecht

Opdrachtgever

Utrecht gemeente

Publicatiedatum

24.03.2020

Publicatie eindigt

01.04.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.