Coördinator Recruitment

Nieuw

Functie omschrijving

De gemeente Amsterdam zet al jaren externen in, waaronder financials. Specifiek op het terrein van financiële inzet gaat het in eerste instantie om efficiënte inzet van financiële professionals (proces en kosten). Het streven is uniformiteit en kwaliteit binnen de financiële functie. Daarbij is het van belang dat bij uitvragen de juiste uniforme eisen worden gesteld.
Wanneer een beroep wordt gedaan op externe capaciteit dan is er de uitdaging om voldoende (in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin) personen/ dienstverlening binnen te halen en te houden. (De vraag naar kwalitatief hoogwaardige financials neemt toe en het aanbod stijgt niet)
In de maanden december 2017 en januari 2018 heeft een marktverkenning plaatsgevonden. Er is
zowel met andere overheidsorganisaties gesproken als met leveranciers en stakeholders in de
gemeente Amsterdam. De interne en externe marktverkenning heeft tot het inzicht geleid dat
gegeven de krapte op de arbeidsmarkt, de behoefte aan kwalitatief hoogwaardige financials en
leveringszekerheid het van belang is Raamovereenkomsten te sluiten voor financiële functies en adviesopdrachten. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het afsluiten van de raamovereenkomst Inzet Financials eind 2018. Mede voor de uitvoering van deze overeenkomst is het centrale punt Integrale Financiele Inzet (IFI) opgezet. De doelstelling van IFI is daarmee tweeledig:
 1. Het faciliteren van de organisatie (gemeente breed) bij het inhuren van aanvullende financiële capaciteit via de raamovereenkomst Inzet Financials;
 2. Het laten aansluiten van de intern aanwezige financiële capaciteit op de interne vraag waaronder het werven van vast personeel voor bedrijf kritische vacatures

Door op een juiste wijze invulling te geven aan deze doelstellingen draagt IFI tevens bij aan de doelstelling van de gemeente Amsterdam om de externe inzet terug te dringen naar 15% van de loonkosten.

Op te leveren resultaten:
De directie FD is flink in beweging, tegelijkertijd met de interne veranderingen zijn er op de arbeidsmarkt ook bewegingen. Het aantal vacatures is hoger dan het aantal werklozen en voor financiële functies merken wij al een aantal jaar een alsmaar toenemende krapte.
Omdat er zoals hierboven aangegeven veel op ons af gaat komen op en gebied van instroom, doorstroom en uitstroom is de inzet van IFI de komende jaren erg belangrijk. De focus van IFI heeft de afgelopen jaren vooral gelegen op instroom. Dit blijft voor een groot gedeelte onveranderd.
Gezien bovenstaande is het van uiterst belang dat er invulling wordt gegeven aan deze doelstellingen op basis van de inzet van een Coördinator Recruitment.

Taakstelling/resultaatopdracht
De taken van IFI vallen in twee hoofdtaken uiteen:
 1. Het managen van de mantelovereenkomst waar het gaat om de tijdelijke inhuur op financiële functies.
 2. Het werven en selecteren van (Sr.) financials voor FD, DMC en soms voor andere directies.

Deze taakstelling/resultaatopdracht gaat over de uitvoering van de tweede taak.
Tot nu toe heeft IFI een actieve rol m.b.t. alle vacatures voor financials. Dit jaar ging het om circa 90 vacatures. Een deel van deze vacatures bleek eenvoudig in te vullen zonder veel extra inzet vanuit IFI, andere functies vroegen om actieve sourcing en recruitment en zelfs dan met wisselend succes. Dit laatste met name door de overspannen arbeidsmarkt voor financials. Onze inschatting is dat deze arbeidsmarkt ook de komende jaren gespannen zal blijven.
In 2022 en de aankomende jaren wordt IFI waar het gaat om werving en selectie exclusief ingezet n op de zogenaamde bedrijf kritische functies bij FD en DMC. Dit zijn functies die van strategisch belang zijn voor de ambities van de beide directies en die niet eenvoudig invulbaar zijn via de reguliere procedures voor werving en selectie.
De overige vacatures willen wij langs reguliere wijze invullen, dus via het Vacatureloket. Wel zullen wij als IFI ook hier het management zoveel mogelijk administratief en praktisch ontzorgen. Overigens blijven wij in gesprek met het Vacatureloket over de overheveling van taken naar het Vacatureloket op basis van resultaatafspraken en over de randvoorwaarden die daarvoor vanuit FD en DMC gelden.

Wij komen dan tot de volgende recruitment taakstelling voor IFI:
 1. Inrichten van een effectief en efficiënt werving & selectieproces t.b.v. het vervullen van alle bedrijf kritische Financiele vacatures
 2. Inrichten van een effectief en efficiënt proces/procedure m.b.t. de NIET bedrijf kritische Financiele vacatures
 3. Het versterken en uitbouwen van de samenwerking met het Vacature loket
 4. Inzet van Recruitment Marketing Campagnes om naamsbekendheid en aantrekkingskracht te vergroten
 5. Het vervullen van onderstaande geprognotiseerde wervingsbehoefte in 2022;
Financieel Advies.
 • Strategisch Financieel Adviseur - schaal 13/14 12 FTE
 • FBP verwachtte vervangingsvraag bij uitstroom - schaal 12 ca 6 FTE
 • Teamleider - schaal 13 1 FTE
 • FB&I
 • R&C
 • 2 fte S12 Sr. Fin. Adviseurs

Datateam
 • 1 projectleider transformatie data- en digitalisering S..
 • 1 fte Teammanager Datateam FD schaal n.t.b. (voorjaar '22)
 • 1 sr data-analist schaal n.t.b. (2e helft '22).
 • Overige teams:
 • 1 teammanager Fdesk schaal 11 (zomer '22).
 • 1 fte adviseur fiscaliteit (medw. Beleidsrealisatie), schaal 11 (najaar '22).
 • DMC
 • Controller - schaal 13/14/15, 2 a 3 fte
Bovenstaande resulteert in een geprognotiseerde wervingsopgave van 30 FTE.

We gaan ervan uit dat alleen actieve inzet van IFI wellicht niet voldoende zal zijn om de bedoelde functies in het gewenste tempo in te vullen en dus adviseren wij om ook een aantal aanvullende acties in te zetten:
 • De mogelijkheden verkennen bij ons netwerk van partners uit de mantel om professionals die bij hen vertrekken voor werken bij de Gemeente Amsterdam te interesseren.
 • Op basis van no cure no pay afspraken te maken met bureaus die gespecialiseerd zijn in werving en selectie van hoogwaardige financiële functies.
 • Het opzetten van een traineeship c.q. ontwikkelklas voor de financiële functie binnen de Gemeente Amsterdam.

De Coördinator Recruitment is functioneel verantwoordelijk voor het recruitmentteam. Je draagt bij aan het coachen en faciliteren van het recruitmentteam. Je focust daarbij op het optimaliseren van het recruitmentproces en je hebt veelvoudig contact met onze directe stakeholders zoals Financiele Dienstverlening (FD) en Directie Middelen & Control (DMC). Daarnaast ben jij eindverantwoordelijk voor alle interne en externe partners op het gebied van werving & selectie- en capaciteitsvraagstukken.
Dit doe je op een gemiddelde werkdag
 • Je werkt operationeel mee in het aantrekken van nieuw personeel
 • Als vertegenwoordiger van onze recruitmentteam ben jij het aanspreekpunt in diverse MT en HR overleggen
 • Je hebt een duidelijke visie op het gebied van talentontwikkeling, campusrecuitment en arbeidsmarktcommunicatie en je kan dit vertalen in strategische doelen
 • Daarnaast ben je voortdurend bezig om de interne doorstroom te vergroten, het blijven binden van je collega's is part of the job.
Daar komt bij dat in al je werk de volgende vraag centraal staat 'Hoe kunnen we dit goed meetbaar maken' zodat je aan het einde van het jaar een trots gevoel hebt over de hoeveelheid werk die is gedaan door jou en je team en zodoende goede rapportages kunt opstellen en prognoses te maken.

Werkzaamheden

Als Coördinator Recruitment ben jij verantwoordelijk voor het recruitmentteam. Je draagt bij aan het coachen en faciliteren van het recruitmentteam. Je focust daarbij op het optimaliseren van het recruitmentproces en je hebt veelvoudig contact met onze directe stakeholders zoals Financiele Dienstverlening (FD) en Directie Middelen & Control (DMC). Daarnaast ben jij eindverantwoordelijk voor alle interne en externe partners op het gebied van werving & selectie- en capaciteitsvraagstukken.
Dit doe je op een gemiddelde werkdag
 • Je werkt operationeel mee in het aantrekken van nieuw personeel;
 • Als vertegenwoordiger van onze recruitmentteam ben jij het aanspreekpunt in diverse MT en HR overleggen;
 • Je hebt een duidelijke visie op het gebied van talentontwikkeling, campusrecuitment en arbeidsmarktcommunicatie en je kan dit vertalen in strategische doelen;
 • Daarnaast ben je voortdurend bezig om de interne doorstroom te vergroten, het blijven binden van je collega's is part of the job.

Daar komt bij dat in al je werk de volgende vraag centraal staat 'Hoe kunnen we dit goed meetbaar maken' zodat je aan het einde van het jaar een trots gevoel hebt over de hoeveelheid werk die is gedaan door jou en je team en zodoende goede rapportages kunt opstellen en prognoses te maken

De opdrachtgever(s)

De gemeente Amsterdam ondergaat qua werkwijze een transitie naar een meer integrale programmasturing. Dat betekent onder meer een toenemende behoefte aan advisering vanuit de afdeling Financieel Advies. Wij adviseren alle clusters binnen de gemeente over financieel beheer, monitoring, sturing, verantwoording en beleidsontwikkeling. Zo hebben we over de volle breedte invloed op het (financiële) beleid van de gemeente Amsterdam.

Functie eisen

 • in het bezit van een erkende HBO -diploma voorkeur richting HRM.
 • Geef in maximaal 1 pagina aan waarom jij het meest geschikt bent voor deze opdracht.
 • minimaal 2 jaar ervaring met werving en selectie en inhuur van tijdelijke capaciteit.
 • minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring binnen het financiële domein.
 • minimaal 2 jaar aantoonbare corporate recruitment ervaring binnen de gemeente.
 • heeft de juiste skills en hands on mentaliteit om een inspirerende koers te varen samen met jouw recruitmentteam;
 • is goed in het ontwerpen en naleven van werkprocessen en verkent steeds nieuwe mogelijkheden om de processen verder te optimaliseren;
 • is er ondanks de krappe arbeidsmarkt van overtuigd dat haar/zijn up-to-date kennis van de nieuwste off- en online wervingstechnieken onze organisatie verder helpt;
 • is klantgericht, sterk in het managen van verwachtingen en laat zich niet afschrikken door hectiek en werkdruk. de kandidaat houdt overzicht en werkt gestructureerd;
 • houdt van managementinformatie, heeftt altijd de juiste cijfers en overzichten paraat en kan daardoor de relevante stakeholders van de juiste KPI informatie voorzien.

Extra info

• Startdatum: z.s.m.
• Einddatum: totaal maximaal 12 maanden
* Optie tot verlenging: behalve als er vooraf toestemming is
• Aantal uren gemiddeld per week: 32

Locatie

Amsterdam

Publicatiedatum

25.01.2022

Publicatie eindigt

29.01.2022

Contactpersoon

Lang

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.