Coördinator Bestuurlijke zaken en omgeving N307 Roggebot-Kampen

Nieuw

Functie omschrijving

Voor project N307 Roggebot-Kampen wordt voor het opdrachtgeversteam een coördinator gevraagd voor de domeinen: bestuurlijke zaken en omgeving.
Je krijgt een veelzijdige en uitdagende functie, waarbij je volop in verbinding staat met de projectorganisatie N307, projectmanager, ambtelijk opdrachtgevers, bestuurders en belanghebbenden bij het project N307 Roggebot-Kampen. Eveneens krijgt de coördinator een afstemmende rol richting de samenwerkingsverbanden binnen het programma IJsseldelta Fase 2.

Je bent allround inzetbaar door je brede kennis en ervaring op gebied van bestuurlijke (besluitvormings)processen, stakeholdermanagement, communicatie en overdracht naar meerdere eindbeheerders. Je hebt uitstekende vaardigheden opgedaan in het zelf opstellen van besluitvormingsnota’s. Je bent proactief, ondernemend en een natuurlijke verbinder met een helicopterview. Tegelijkertijd een leergierige professional die een handson mentaliteit heeft met een hoog werktempo zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van het werk.

Door de intensieve interactie met mensen op allerlei lagen en niveaus ga je het verschil maken als je beschikt over de nodige werkervaring op het gebied van HRM.
Je bent ook in staat om nieuwe ontwikkelingen, kansen, bedreigingen van interne of externe stakeholders zodanig te managen dat je de oorspronkelijke projectopgave daartegen beschermt, dan wel daarmee verrijkt.

Werkzaamheden

Voor deze functie zoeken we een gedreven, ambitieuze professional met gerichte werkervaring.
Voor de onderstaande taken ben je verantwoordelijk, organiseer je en voer je uit:

 • Coördineren, aansturen en operationaliseren van de bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
 • Coördineren en aansturen van de (communicatie)adviseurs.
 • Coördineren en aansturen van de collega’s die werken aan het proces van oplevering en overdracht.
 • Ontwikkelen en onderhouden van het stakeholdermanagement.

De opdrachtgever(s)

Flevoland wordt gekenmerkt door een eigen manier van denken en doen. De mentaliteit in “het nieuwe land” is toekomstgericht, wij denken graag in termen van ontwikkelen, groeien en de schouders eronder zetten. Ook in tijden met economische tegenwind en krimp voert deze pioniersmentaliteit de boventoon. We zitten niet bij de pakken neer, maar zijn creatief en zoeken naar nieuwe wegen. In deze jonge regio schakelen we een tandje bij als het even tegenzit.

Het project N307 Roggebot-Kampen is onderdeel van het IJsseldeltaprogramma. De N307 is de belangrijkste wegverbinding tussen Lelystad in de provincie Flevoland en Kampen in de provincie Overijssel. Dagelijks maken vele automobilisten, bestel- en vrachtwagens en landbouwverkeer gebruik van de N307 om naar het werk te komen, goederen af te leveren of landbouwgrond te bereiken.

Op het deel van de N307 tussen de N306 en de aansluiting met de N50 bij Kampen staat het verkeer regelmatig in de file. Dit wordt nog eens versterkt op de momenten dat de brug over de Roggebotsluis open staat. Maar dat is niet de enige oorzaak van vertragingen. Ook de aanwezigheid van langzaam verkeer op de N307 levert vertraging op en de rotonde bij de Roggebotsluis beperkt de doorstroming.

Het inhalen van langzaam verkeer en het moeten oversteken van de N307 door fietsers zorgt regelmatig voor onveilige verkeerssituaties en aanrijdingen. De cijfers laten zien dat in de toekomst meer verkeer over de N307 rijdt. Alleen als de knelpunten worden opgelost, zal het ongemak door files en de kans op ongelukken afnemen.

Doel van de realisatie van het project N307 Roggebot-Kampen is verbetering van de doorstroming van de N307 vanaf Dronten richting Kampen en vice versa. Een betere verbinding tussen Alkmaar en Kampen/Zwolle wordt gezien als een manier om bij te dragen aan versterking van de economie in de wijde regio. Daarnaast draagt het project, via de sloop van de bestaande brug en sluis, bij aan de doelstellingen van het Rijksprogramma IJsseldelta. Dit programma is met name gericht op betere bescherming van de regio Kampen tegen hoog water.

Voor nadere informatie over het project N307 Roggebot-Kampen zie http://www.overijssel.nl/n307 en http://www.flevoland.nl/dossiers/n307-roggebot-kampen.

In de zomer van 2020 is de realisatie van het project gegund aan de Combinatie Roggebot, gevormd door combinanten Mobilis, Van Gelder en Van den Herik.

Functie eisen

 • We werken hybride: deels thuis, deels op locatie. Conform de richtlijnen van het RIVM. Locaties waar gewerkt wordt zijn de bouwlocatie bij Roggebot en het provinciehuis in Lelystad. Gezien de werkzaamheden kan het zijn dat af en toe op locatie bij een van de betrokken partijen wordt gewerkt;
 • Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
 • Dag dat er in ieder geval op locatie aanwezig moet zijn: geen vaste dag;
 • In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk).
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met HRM in de rol van teamcoach of HR-adviseur
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring bij een lagere overheid (provincie, gemeente, waterschap) met aansturing van teamleden en verantwoordelijkheid in het besluitvormingsproces
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met grote en complexe projecten (tenminste één infrastructuur project >75 mln) met een innovatieve contractvorm waarbij vergaande publiek-private samenwerking is voorzien
 • Aantoonbare werkervaring als eindverantwoordelijkheid op het snijvlak tussen opdrachtgever, eindbeheerder en aannemer in het kader van oplevering en overdracht. En hierin specifiek het managen van nieuwe ontwikkelingen en wensen van eindbeheerders

Competenties

 • Teamspeler, communicator en verbinder;
 • Klantgericht, organisatie- en bestuurlijk sensitief;
 • Proactief (initiatief nemen) en ondernemend;
 • Verantwoordelijkheid durven nemen;
 • Analytisch sterk;
 • Doel en resultaat gericht handelen.

Extra info

 • Duur 18 maanden
 • Optie tot verlenging 1 maal 12 maanden
 • Uren per week 36
 • Start 3 februari 2022

Locatie

Lelystad

Publicatiedatum

12.01.2022

Publicatie eindigt

19.01.2022

Contactpersoon

Lang

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.