Commercieel Manager/Strategisch Adviseur Waalsprong (gebiedsontwikkeling)

Nieuw

Functie omschrijving

Nijmegen is volop bezig zich verder te ontwikkelen op onder andere het gebied van wonen, werken, recreatie en voorzieningen. De Waalsprong heeft zich de afgelopen jaren flink ontwikkeld. De verdere transformatie naar een nieuw stadsdeel met ca. 12.000 woningen, werkgebieden en voorzieningen zal ook komende jaren gaan plaatsvinden. Om de ontwikkelingen op het gewenste tempo en kwaliteit te houden is (specifieke) ondersteuning gewenst.

Werkzaamheden

Ter versterking van het ambtelijke team dat werk aan de verdere ontwikkeling van de Waalsprong zoeken wij een Commercieel Manager/Strategisch Adviseur Waalsprong voor de volgende werkzaamheden:

 • Stelt de marktstrategie en uitgiftestrategie op en bewaakt deze in samenspraak met de gemeentelijk projectontwikkelaars/gebiedsmanager Waalsprong;
 • Is algemeen aanspreekpunt voor commerciële contractpartners en woningcorporaties;
 • Is aanspreekpunt voor en stimuleert nieuwe commerciële initiatieven;
 • Spart met en coacht de ontwikkelaars van deelgebieden op markttechnische aspecten, aanbestedingen, dealmaking, contractvorming;
 • Coördineert het grondprijsbeleid en specifieke residuele grondwaardeanalyses;
 • Treedt als onderhandelaar op in complexe projecten;
 • Zorgt voor prognoses van de opbrengsten;
 • Brengt risico’s m.b.t. gronduitgifte en grondopbrengst in beeld en stuurt hierop;
 • Adviseert en rapporteert aan de ambtelijke organisatie en het bestuur over commerciële en markttechnische afwegingen;
 • Draagt bij aan het risicomanagement Waalsprong;

Functie eisen

 • Aantoonbaar afgeronde academische opleiding;
 • Aantoonbaar minimaal 10 jaar actuele ervaring (sinds 2008) in grootschalige gebiedsontwikkeling (>5000 woningen);
 • Aantoonbaar minimaal 5 jaar actuele ervaring (sinds 2013) als manager of projectmanager van een team dat verantwoordelijk is voor een grootschalige gebiedsontwikkeling (>5000 woningen);
 • Aantoonbaar 5 jaar actuele ervaring (sinds 2013) met werken in (=intern) een grote gemeente (>100.000 + inwoners) waarbij vergelijkbare werkzaamheden (zie werkzaamheden) in de grootschalige gebiedsontwikkeling zijn uitgevoerd;
 • Aantoonbaar de afgelopen 3 jaar werkzaam geweest in de grootschalige gebiedsontwikkeling in een vergelijkbare rol zoals hier uitgevraagd;
 • Aantoonbaar 10 jaar ervaring (sinds 2008) in het managen van dealmakingstrajecten in grootschalige gebiedsontwikkeling.
 • Gunningscriteria Kwaliteit
 • Aantoonbare recente (sinds 2017) kennis m.b.t. vastgoedrekenen en residuele grondprijsanalyses en het zelf uitvoeren hiervan;
 • Aantoonbaar meerdere jaren actuele ervaring (sinds 2015) in coaching/opleiding op het gebied van vastgoed & gebiedsontwikkeling;
 • Aantoonbaar meerdere jaren actuele (sinds 2015) leidinggevende ervaring;
 • Aantoonbaar meerdere jaren actuele ervaring (sinds 2015) met risicomanagement in grootschalige ontwikkelingsprojecten. 3 jaar = 10%, =/> 5 jaar = 25%.

Competenties

 • uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • gericht op de samenwerking met het team dat werkt aan de Waalsprongontwikkeling;
 • inzicht in persoonlijke eigenschappen op het gebied van: openheid, overtuigingskracht, creativiteit, kostenbewustzijn, omgevingsbewustzijn en pro-activiteit;
 • inzicht in de persoonlijke vaardigheden op het gebied van: onderhandelen, organiseren en coördineren, omgaan met verschillende (zakelijke) belangen in projecten met bestuurlijke aandacht.

Extra info

 • Startdatum 01-11-2020
 • Einddatum 31-10-2021
 • Optie tot verlenging 2 x 1 jaar
 • Uren per week 16 gemiddeld (variërend 12-20)

Locatie

Nijmegen

Opdrachtgever

Nijmegen gemeente

Publicatiedatum

11.10.2020

Publicatie eindigt

24.10.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.