Clustermanager Sociaal Domein

Nieuw

Functie omschrijving

De clustermanager Sociaal Domein is verantwoordelijk voor het functioneren en de prestaties van het cluster. Samen met de clustermanagers Ruimtelijk Domein en Bedrijfsvoering en de twee managers Beheer geef de clustermanager Sociaal Domein sturing aan de samenwerkingsorganisatie. De clustermanager Sociaal Domein werkt onder leiding van de tweehoofdige directie. De managers en directie vormen samen het managementteam dat collegiaal verantwoordelijk is voor de prestaties en het functioneren van de samenwerkingsorganisatie.

In deze functie draag je mede zorg voor de doorontwikkeling en innovatie van de lange termijn visieontwikkeling en strategische bedrijfsvoering van het eigen cluster. De samenwerking tussen beide gemeenten wordt steeds hechter en dit vraagt om gedragsverandering en een cultuurontwikkeling. Je hebt hierin een voorbeeldfunctie, bent hiervan aanjager en bevordert waar mogelijk het integrale, resultaatgerichte werken.

Goed overleg met de directie, de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden is van groot belang. In samenwerking met de directie ben je verantwoordelijk voor het vertalen van de collegeprogramma’s in de ambtelijke opdracht.

De organisaties staan de aankomende jaren voor een groot aantal opgaven, zo ook het Sociaal Domein. De onderwerpen die voor het Sociaal Domein specifieke aandacht behoeven zijn onder andere de personele situatie binnen het domein en de herinrichting van de toegang tot zorg. Middels een uitvoeringsprogramma zijn de bezuinigingen voor het Sociaal Domein die voortkomen uit het beleidskader Sociaal Domein 2019 en de recent vastgestelde ombuigingen in de begroting 2021 e.v., geprioriteerd in drie sporen: het versterken van de sociale basis, de herinrichting van de toegang en het herijken van de inkoop van zorg. Het leiden van de samenwerking tussen de teams in het cluster voor de uitvoering van het programmaplan is een kerntaak. De samenwerking met collega’s in de regio is goed en verdient je aandacht.

Werkzaamheden

We zijn op zoek naar een stevige persoonlijkheid die mensen, groepen en organisaties kan bereiken en verbinden. Je bent een doortastende doorzetter, een initiator die soms de grenzen opzoekt en die in alle situaties vrijuit durft te spreken. Je beschikt over een goed ontwikkelde politieke antenne en bent in staat goede, werkbare relaties op te bouwen, zowel binnen als buiten de organisatie. Je bent een schakel tussen de teamleiders en de directie (en de politiek) voor wanneer het gaat om strategiebepalende onderwerpen. Ook ben je in staat om de processen, ook over de grenzen van de eigen cluster heen, te harmoniseren en de samenwerking te vinden met de andere (cluster)managers. Je bent in staat een duidelijke koers te varen, op die koers te blijven en je kunt de teamleiders daarin kan meenemen.

Functie eisen

  • academisch werk- en denkniveau (blijkt uit opleiding).
  • een bedrijfskundige achtergrond (blijkt uit opleiding en cv).
  • aantoonbare leiderschaps- en managementkwaliteiten (dat moet blijken uit ervaring en motivatiebrief).
  • minimaal 2 jaar recente ervaring (<afgelopen 1-2 jaar) in een soortgelijke en gelijkwaardige functie in het Sociaal Domein bij een gemeente.
  • In het bezit van een geldige VOG (maximaal 3 maanden oud en relevant voor de functie) ofwel bereid deze aan te vragen.
  • Mate waarin strategisch denkkracht blijkt uit de motivatiebrief.
  • Mate van verbinden en tegelijkertijd de rug recht houden. (blijkt uit motivatiebrief)
  • meer dan 2 jaar recente werkervaring

Locatie

Burgum

Opdrachtgever

Tytsjerksteradiel gemeente

Publicatiedatum

13.04.2021

Publicatie eindigt

18.04.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.