Beleidsontwikkelaar Onderwijs

Nieuw

Functie omschrijving

Als beleidsontwikkelaar onderwijs draag je bij aan de ontwikkeling en uitvoering van beleidsplannen, voor en met het onderwijs. Ook andere partners zoals de kinderopvang zijn hierbij nauw betrokken. In samenwerking met hen stel je nieuwe LEA-jaarplannen op die inzetten op onze gezamenlijke ambities. Je hebt hierbij oog voor de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

Je stelt beleidsnotities op, beantwoordt vragen en bereidt werkbezoeken voor van de wethouder. Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en organiseren van overleggen, waarin je de gemeente zowel lokaal als regionaal vertegenwoordigt.

Op het gebied van onderwijs ben je breed inzetbaar. Je werkt aan het versterken van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en het terugdringen van schooluitval (leerplicht-RMC). Ook corona-gerelateerde ontwikkelingen op gebied van onderwijs kunnen deel uitmaken van je takenpakket. Met de collega die deze dossiers coördineert, stemmen jullie de precieze taken onderling af.

De opdrachtgever(s)

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 85 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling en Ruimte. De ontwikkelafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners.

Het team Maatschappelijke ontwikkeling bestaat uit ongeveer 35 medewerkers. Wij zijn het (beleids-) ontwikkelteam voor maatschappelijke vraagstukken gericht op de participatie en zelfredzaamheid van inwoners. Centraal staat de advisering over effectieve en efficiënte ondersteuning aan inwoners. Daar waar het nodig is. Voor wie het nodig is. En zolang het nodig is.

Wij zoeken tijdelijk een beleidsontwikkelaar onderwijs. Op onderwijsvlak is onze ambitie dat alle kinderen en jongeren in Leidschendam-Voorburg de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Samen met onze partners geven we hieraan uitvoering, op basis van onze Lokale Educatieve Agenda (LEA). Je maakt onderdeel uit van het Cluster Jeugd en Onderwijs, waarin 9 enthousiaste collega’s nauw betrokken zijn bij elkaars werk.

Functie eisen

 • Z.s.m. beschikbaar maar uiterlijk beschikbaar per 17 mei 2021 voor 18 uur per week;
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van Onderwijsbeleid bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar
 • Aantoonbare werkervaring met het participeren in regionale overleggen en overleggen met (vertegenwoordigers van) onderwijsbesturen (duidelijk weergegeven in het cv)
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van het versterken van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (duidelijk weergegeven in het cv)
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van terugdringen van schooluitval / Leerplicht-RMC (duidelijk weergegeven in het cv)
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau

Competenties

Ondernemingszin
Je pakt in het werk nieuwe zaken op en doet voorstellen voor verbeteringen of vernieuwingen waardoor nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en nieuwe werkterreinen kunnen worden ontwikkeld.

Creativiteit
Je bent in staat om met verschillende mogelijkheden te komen voor het oplossen van problemen en weet geheel nieuwe werkwijze te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken.

Omgevingsbewustzijn
Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied.

Regisseren
Je bent in staat belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen te brengen en geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.

Extra info

 • Duur t/m 31 december 2021
 • Optie tot verlenging Mogelijk maar nog niet bekend
 • Uren per week 18
 • Start z.s.m.

Locatie

Leidschendam-Voorburg

Opdrachtgever

Leidschendam Voorburg gemeente

Publicatiedatum

29.04.2021

Publicatie eindigt

05.05.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.