Beleidsmedewerker Verduurzaming bedrijventerreinen onderdeel Werklocaties & Stikstof

Nieuw

Functie omschrijving

Uitdaging:

In verband met de stikstofproblematiek is door de Provincie Noord-Brabant het tijdelijke programma Aanpak Stikstof ingesteld (tot 31 december 2021). Belangrijkste onderdeel hiervan is het formuleren en realiseren van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS).

De hoofddoelen van de BOS zijn:

 1. Stikstofdepositie omlaag brengen;
 2. Instandhoudingsdoelen van Natura2000 gebieden dichterbij brengen door middel van een gebiedsgerichte aanpak groen-blauwe diensten;
 3. Ongewenste economische effecten t.g.v. stikstofnormen beperken door het bij elkaar brengen van vraag naar en aanbod van stikstof met behulp van het stikstofloket.

Deze opdracht heeft betrekking op het eerste doel van de BOS en dan specifiek op het verder verduurzamen van bedrijventerreinen. Op het vlak van energie en klimaat is daar nog veel winst te behalen. Energie en klimaatmaategelen op bedrijventerreinen hebben ook een positief effect op de vermindering van de stikstofuitstoot. Daarom is dit meegenomen in de BOS.

We hebben ervoor gekozen om in de aanpak aan te sluiten op de recent gestarte aanpak “grote oogst”. Zie ook Uitvoeringsprogramma Werklocaties 2020 -2023 (https://www.brabant.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ontwikkeling/werklocaties ).

Het zijn relatief grote terreinen; waar veel winst is te halen. De aanpak van de ‘Grote Oogst’ terreinen bevindt zich in de startfase en wordt integraal opgepakt. Daarom worden er naast de verkenningen gericht op stikstof, ook verkenningen uitgevoerd die gericht zijn op energie, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Deze opdracht en daarmee jouw rol, is het maken van een analyse van mogelijke maatregelen per “Grote Oogst” terrein, met name op het gebied van stikstof en in relatie tot het bedrijfsleven. Als je kennis hebt over circulaire economie, energie en/of klimaatadaptatie is dit natuurlijk een pré. Na de analyse wordt met (vertegenwoordigers van) bedrijven en/of parkmanagement gewerkt aan een concrete (en zoveel mogelijke integrale) aanpak van de bedrijventerreinen.
Dit alles doe je niet alleen maar in samenwerking met collega’s vanuit verschillende disciplines.

Naast deze uitvraag wordt er ook capaciteit ingehuurd voor energie en circulair. Vanzelfsprekend allen gericht op de "Grote Oogst" terreinen.

Werkzaamheden

 • Jouw focus ligt op het gebiedsgericht werken met het bedrijfsleven en het onderdeel stikstof uit de totale verduurzamings-opgave;
 • Bijdragen aan het opzetten van: de procesaanpak, de verkenning van de meest kansrijke terreinen uit de shortlist en het keuzeproces voor de definitieve lijst bedrijventerreinen die deel zullen nemen aan de ‘Grote Oogst’.
 • Analyse van een aantal bedrijventerreinen uit deze definitieve lijst. De analyse richt zich op: energiegebruik, stikstofuitstoot en de kansen om deze te verminderen;
  Dit wordt gecombineerd met de analyses over de kansen voor circulariteit en klimaatadaptatie. Door deze thema’s aan elkaar te koppelen ontstaat een beeld van de kansen voor specifieke bedrijventerreinen.
 • Analyse van het stakeholderveld van een aantal bedrijventerreinen. Het in kaart brengen van de belangrijkste spelers (parkmanagement, grootste verbruikers, bedrijven met grote ambitie/plannen rondom verduurzaming etc). Resultaat van deze analyse is input voor een benaderingsstrategie voor een aantal specifieke bedrijventerreinen;
 • Benaderen van stakeholders en met hen kansen verkennen en afstemmen. Dit betekent inventarisatie van de grootste uitdagingen/drempels en komen tot een gedragen plan van aanpak. Resultaten zijn gedragen plannen van aanpak, met daarin de belangrijkste maatregelen, het tijdspad en eerste indicatie van financiering van de maatregelen.
 • Kennisopbouw en – uitwisseling over integraal verduurzamen bedrijventerreinen. Op basis van de overige werkzaamheden draag je actief bij aan inzicht in de grootste uitdagingen en knelpunten en aan een overzicht van lessons learned over wat werkt en wat niet werkt, zodat binnen het programma, maar ook daar buiten, geleerd kan worden van de opgedane ervaringen. Resultaat is zowel inzicht in hoe de provincie het best verduurzaming kan faciliteren en/of aanjagen, als inzicht in wat parkmanagement en bedrijven zelf kunnen oppakken om het bedrijventerrein in brede zin te verduurzamen;
 • Je bent namens de provincie het aanspreekpunt voor meerdere bedrijventerreinen;
 • Je levert via deze werkzaamheden een inhoudelijke en procesmatige bijdragen aan de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof.

Omschrijving kandiaat

 • Ervaring op het terrein van verduurzaming van bedrijventerreinen/werklocaties of in de industrie. Met daarin ook aandacht voor de stikstof opgave die speelt;
 • Je hebt meerjarige kennis van en ervaring met ruimtelijk-economische vraagstukken en processen;
 • Je bent gewend te werken met bussiness cases.

Functie eisen

 • minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in (gebiedsgerichte) verduurzaming van de industrie en/of bedrijventerreinen en heeft daarin (bij voorkeur) ook gewerkt aan het terugdringen van de uitstoot van stikstof. Dat blijkt uit het CV.
 • minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring op het vlak van project- en procesmanagement. Dat blijkt uit het CV.
 • naast ervaring over bedrijventerreinen en stikstof, ook over kennis van energie, circulariteit en klimaatadaptatie. Dit blijkt uit het CV.
 • minimaal een afgeronde HBO-opleiding. Dit blijkt uit het CV.
 • 3 Jaar werkervaring in een vergelijkbare functie. Dit blijkt uit het CV.
 • Door opleiding of werkervaring kennis van de ontwikkeling en implementatie van verduurzamingsmaatregelen. Dit blijkt uit het CV.

Competenties

 • Ruime ervaring met project- en procesmanagement;
 • Ontwikkeld oog voor tegengestelde belangen en het bij elkaar brengen daarvan;
 • Sterk in netwerken en verbinden;
 • Communicatief vaardig;
 • Pro-actief, resultaatgericht en flexibel;
 • Gemakkelijk schakelen tussen inhoud en proces;
 • Kunnen vertalen van bestuurlijke ambities en beleid naar concrete acties;
 • Bestuurlijke sensitiviteit;
 • Kunnen scheiden van hoofd- en bijzaken.

Extra info

Van 1-3-2021 t/m 31-12-2021 | Optie verlenging: 2 x 6 maanden | Standplaats: 's-Hertogenbosch | Ruimtelijke ordening & Milieu | Uren: 29 per week | Aantal FTE: 0,8

Locatie

's-Hertogenbosch

Opdrachtgever

Noord-Brabant Provincie

Publicatiedatum

22.01.2021

Publicatie eindigt

30.01.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.