Beleidsmedewerker Verduurzaming bedrijventerreinen onderdeel Energie (Ruimtelijke ordening & Milieu)

Nieuw

Functie omschrijving

In verband met de stikstofproblematiek is door de Provincie Noord-Brabant het tijdelijke programma Aanpak Stikstof ingesteld (tot 31 december 2021). Belangrijkste onderdeel hiervan is het formuleren en realiseren van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS).

De hoofddoelen van de BOS zijn:

Stikstofdepositie omlaag brengen;
Instandhoudingsdoelen van Natura2000 gebieden dichterbij brengen door middel van een gebiedsgerichte aanpak groen-blauwe diensten;
Ongewenste economische effecten t.g.v. stikstofnormen beperken door het bij elkaar brengen van vraag naar en aanbod van stikstof met behulp van het stikstofloket.

Deze opdracht heeft betrekking op het eerste doel van de BOS en dan specifiek op het verder verduurzamen van bedrijventerreinen. Op het vlak van energie en klimaat is daar nog veel winst te behalen. Energie- en klimaatmaategelen op bedrijventerreinen hebben ook een positief effect op de vermindering van de stikstofuitstoot. Daarom is dit meegenomen in de BOS.

We hebben ervoor gekozen ons te richten op die bedrijventerreinen die vallen onder de criteria van de ‘Grote Oogst’ terreinen.
Zie ook Uitvoeringsprogramma Werklocaties 2020 -2023 (https://www.brabant.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ontwikkeling/werklocaties ).

Het zijn relatief grote terreinen waar veel winst is te halen. De aanpak van de ‘Grote Oogst’ terreinen bevindt zich in de startfase en wordt integraal opgepakt. Daarom worden er naast de verkenningen gericht op energie ook verkenningen uitgevoerd die gericht zijn op circulaire economie en klimaatadaptatie.

Deze opdracht en daarmee jouw rol, is het maken van een analyse van mogelijke energiemaatregelen per “Grote Oogst” . Als je naast kennis van energie, ook kennis hebt over circulaire economie en/of klimaatadeptatie is dit natuurlijk een pré.

Na de analyse wordt met (vertegenwoordigers van) bedrijven en/of parkmanagement gewerkt aan een concrete aanpak van de bedrijventerreinen. Dit alles doe je niet alleen maar in samenwerking met collega’s vanuit verschillende disciplines.

Naast deze uitvraag wordt er ook capaciteit ingehuurd voor circulair en stikstof. Vanzelfsprekend is ook deze gericht op de ‘Grote Oogst’ terreinen.

Werkzaamheden

Jouw focus ligt op het onderdeel energie:

 • Bijdragen aan het opzetten van de procesaanpak, de verkenning van de meest kansrijke terreinen uit de shortlist en het keuzeproces voor de definitieve lijst bedrijventerreinen die deel zullen nemen aan de ‘Grote Oogst’;
 • Analyse van een aantal bedrijventerreinen uit deze definitieve lijst. De analyse richt zich op: energiegebruik en stikstofuitstoot en de kansen om deze te verminderen. Dit wordt gecombineerd met de analyses over de kansen voor circulariteit en klimaatadaptatie. Door deze thema’s aan elkaar te koppelen ontstaat een beeld van de kansen voor specifieke bedrijventerreinen;
 • Analyse van het stakeholderveld van een aantal bedrijventerreinen. Het in kaart brengen van de belangrijkste spelers (parkmanagement, grootste verbruikers, bedrijven met grote ambitie/plannen rondom verduurzaming etc). Resultaat van deze analyse is input voor een benaderingsstrategie voor een aantal specifieke bedrijventerreinen;
 • Benaderen van stakeholders en met hen kansen verkennen en afstemmen. Dit betekent inventarisatie van de grootste uitdagingen/drempels en komen tot een gedragen plan van aanpak. Resultaten zijn gedragen plannen van aanpak, met daarin de belangrijkste maatregelen, het tijdspad en eerste indicatie van financiering van de maatregelen;
 • Kennisopbouw en – uitwisseling over verduurzamen bedrijventerreinen. Op basis van de voorgaande werkzaamheden draag je actief bij aan kennisopbouw. Hierbij gaat het om inzicht in de grootste uitdagingen en knelpunten en een overzicht van lessons learned over het integraal verduurzamen van bedrijventerreinen. Resultaat is zowel inzicht in hoe de provincie het best verduurzaming kan faciliteren en/of aanjagen, als inzicht in wat parkmanagement en bedrijven zelf kunnen oppakken om het bedrijventerrein in brede zin te verduurzamen;
 • Je bent namens de provincie het aanspreekpunt voor meerdere bedrijventerreinen;
 • Je levert via deze werkzaamheden een inhoudelijke en procesmatige bijdragen aan de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof.

Je werkt in een klein team van collega’s.

Omschrijving kandiaat

 • Veel ervaring op het terrein van energiebesparing, duurzame energie en/of op de uitwisseling en slimme aansturing van energie. Bij voorkeur op het vlak van bedrijventerreinen/werklocaties of in de industrie;
 • Je hebt meerjarige kennis van en ervaring met ruimtelijk-economische vraagstukken en processen;
 • Je bent gewend te werken met bussiness cases.

Functie eisen

 • minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het terrein van energiebesparing, duurzame energie en/of op de uitwisseling van energie en/of de slimme aansturing van energie. Bij voorkeur op het vlak van bedrijventerreinen/werklocaties of in de industrie. Je hebt meerjarige kennis van en ervaring met ruimtelijk-economische vraagstukken en processen. Je bent gewend te werken met bussiness cases. Dit blijkt uit het CV.
 • minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring op het vlak van project- en procesmanagement. Dit blijkt uit het CV.
 • naast ervaring over energievraagstukken ook over kennis van stikstof, circulariteit en klimaatadaptatie. Dit blijkt uit het CV.
 • minimaal een afgeronde HBO-opleiding. Dit blijkt uit het CV.
 • Door opleiding of werkervaring kennis van de ontwikkeling en implementatieverduurzamingsmaatregelen. Dit blijkt uit het CV.

Competenties

 • Ruime ervaring met project- en procesmanagement;
 • Oog voor tegengestelde belangen en ervaring in het bij elkaar brengen daarvan;
 • Sterk in netwerken en verbinden;
 • Communicatief vaardig;
 • Pro-actief, resultaatgericht en flexibel;
 • Gemakkelijk schakelen tussen inhoud en proces;
 • Kunnen vertalen van bestuurlijke ambities en beleid naar concrete acties;
 • Bestuurlijke sensitiviteit;

Extra info

Van 1-3-2021 t/m 31-12-2021 | Optie verlenging: 2 x 6 maanden | Standplaats: s'-Hertogenbosch | Ruimtelijke ordening & Milieu | Uren: 22 per week | Aantal FTE: 0,6

Locatie

's-Hertogenbosch

Opdrachtgever

Noord-Brabant Provincie

Publicatiedatum

22.01.2021

Publicatie eindigt

30.01.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.