Beleidsmedewerker Landbouw (RO Advisering)

Nieuw

Functie omschrijving

Het programma Landbouw en Voedsel gaat over alles wat met voedsel, en deels ook met non food, te maken heeft: van productie, bewerken, verwerken, vermarkten tot en met distribueren. Brabant is in deze sector sterk op het gebied van innovatie, kennis en productiviteit. De uitdaging is om Brabant te ontwikkelen tot de slimste en duurzaamste agrofoodregio van Europa. Hiervoor wordt ingezet op een 2-tal sporen: het versterken van de economische toppositie én het ondersteunen van de sector in de verandering naar een economische sector die grondstoffen en voedsel levert op een duurzaam en maatschappelijk gewaardeerde manier.

Agrarische activiteiten hebben invloed op de fysieke leefomgeving. Onze collega’s van het werkveld PRO (Planbegeleiding Ruimtelijke ordening) begeleiden gemeentelijke plannen die uiteindelijk leiden tot een nieuw bestemmingsplan. Een gedeelte van deze plannen hebben betrekking op veehouderijen en mestverwerkers. Om tot een integrale afweging te komen is er vanuit het werkveld Landbouw een advies nodig met betrekking tot de invloed van de voorgenomen agrarische activiteiten op een goed woon- en leefklimaat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de voorschriften vanuit de Interim Omgevingsverordening (IOV). Het gaat dan o.a. om de BZV (Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij), geur, fijnstof en grondgebondenheid.

Voor deze adviserende werkzaamheden is het programma Landbouw en Voedsel op zoek naar een collega die op een adequate en consciëntieuze wijze de voorschriften vanuit de Interim Omgevingsverordening kan vertalen in concreet, toepasbaar en eenduidig advies met betrekking tot de voorgenomen agrarische activiteiten.
Hiernaast wordt deze collega ook ingezet voor het adviseren en uitzoeken van concrete casussen.

Werkzaamheden

 • Je adviseert de collega’s van Planbegeleiding Ruimtelijke Ordening zelfstandig over de invloed van de voorgenomen agrarische activiteiten op een goed woon en leefklimaat. Hierbij maak je gebruik van de voorschriften uit de Interim Omgevingsverordening (BZV, geur, fijnstof, grondgebondenheid, etc.). Dit doe je zowel voor agrarische bedrijven als voor mestverwerkers.
 • Je bent vraagbaak voor de mensen van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving in relatie tot landbouw. Je helpt met het beantwoorden van vragen en zoekt zaken uit, die te maken hebben met de transitie van de veehouderij.
 • Daar waar er inhoudelijke ondersteuning nodig is voor vragen vanuit de gebieden, zorg je voor een adequate inhoudelijke advisering. Je adviseert over casussen en zorgt daarbij voor een goede verbinding met de verschillende inhoudelijk deskundigen.

Omschrijving kandiaat

Wij zijn op zoek naar een zelfstandig adviseur die vanuit het Programma Landbouw en Voedsel in- en externe collega’s kan adviseren over de invloed van agrarische activiteiten op het woon- en leefklimaat. Voor deze advisering beschik je

 • Een voltooide opleiding op WO/Hbo-niveau;
 • Inhoudelijke kennis van de werking van de omgevingswet en de verschillende onderdelen daarbinnen. Kennis van de Brabantse Omgevingsverordening is daarbij een pré. Kennis van ruimtelijke planvormingsprocessen op gemeentelijk en provinciaal niveau. Kennis van vergunningverlening;
 • Kennis van de diverse onderwerpen die horen bij de landbouw (Ruimte, geur, fijnstof, etc.);
 • Ervaring met en kennis van advisering over agrarische activiteiten in relatie tot ruimte;
 • Ervaring met het werken bij de overheid (gemeente, provincie);
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatie;
 • In staat om snel en accuraat te werken;
 • Resultaatgericht;
 • Flexibiliteit;
 • Politiek bestuurlijk sensitief.

Functie eisen

 • minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op terrein van ruimtelijke ordening/planologie in relatie tot de agrarische sector. Indien daarbij ook nog ervaring bij de overheid (gemeente, provincie) is opgedaan, geeft dat extra punten. Dit blijkt uit het CV.
 • beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding. Dit blijkt uit het CV.
 • 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie. Dit blijkt uit het CV.
 • Door opleiding of werkervaring kennis van de invloed van agrarische activiteiten op het woon- en leefklimaat en de vertaling daarvan in ruimtelijk/planologische voorschriften en/of maatregelen. Dit blijkt uit het CV.
 • minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op terrein van ruimtelijke ordening/planologie in relatie tot de agrarische sector

Extra info

Van 3-5-2021 t/m 31-12-2021 | Optie verlenging: 2 x 6 maanden | Standplaats: 's-Hertogenbosch | Ruimtelijke ordening & Milieu | Uren: 16 per week | Aantal FTE: 0,4

Locatie

's-Hertogenbosch

Opdrachtgever

Noord-Brabant Provincie

Publicatiedatum

31.03.2021

Publicatie eindigt

10.04.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.