Beleidsadviseur Ouderenhuisvesting

Nieuw

Functie omschrijving

Het aantal (kwetsbare) ouderen neemt de komende jaren sterk toe. Steeds meer van hen zullen lang zelfstandig thuis willen/moeten wonen.

Daarvoor is een aanpassing van de woningvoorraad en de ondersteuning en zorg nodig. In het Statement Wonen en Zorg, Deltaplan wonen en in het beleidskader inclusieve stad is hiervoor al een globale richting aangegeven. Bovendien is er een onderzoek uitgevoerd naar de huisvestingswensen van ouderen in Amersfoort.

Dit alles moet omgezet worden in concrete doelen en opdrachten. Voor de andere kwetsbare doelgroepen is al een uitvoeringsplan wonen en zorg opgesteld.

Op het gebied van wonen en zorg werken wij vanuit het programma intensief samen met de woningcorporaties, zorgaanbieders, collega’s binnen de gemeente en andere betrokkenen uit zowel het fysieke als sociale domein. Met hen moet een uitvoeringsprogramma voor wonen en zorg voor (kwetsbare) ouderen worden opgesteld. Met daarin de hoofdlijnen van de opgave en de projecten die hieraan bijdrage. De nadruk ligt daarbij op wonen en de snijvlakken met de ondersteuning/zorg.

De uitkomsten uit het onderzoek Ouderenhuisvesting moet vertaald worden naar de woningbouwprogrammering/ wijkperspectieven.

Tijdens deze opdracht ben je het aanspreekpunt voor de ouderenhuisvestingsopgave

Omschrijving kandiaat

Een enthousiaste netwerker die gericht is om te komen tot resultaat met partijen samen. Die met een brede blik tot de kern van de zaak kan komen. Die dit resultaat goed kan verwoorden en er voor zorgt dat de uitkomsten geborgd worden in de organisaties, Pro actief en zelfstandig.

Een combinatie van beleidsadviseur, netwerker, projectleider

Functie eisen

  • Je hebt een relevante afgeronde universitaire opleiding genoten.
  • Je hebt recente relevante aantoonbare kennis op gebied van ouderenhuisvesting/zorg.
  • Je hebt aantoonbare ervaring met het opstellen van woonzorgvisie of uitvoeringsprogramma’s kwetsbare groepen of ouderen.
  • Je hebt aantoonbare ervaring met in het opstellen van een programma/plan/overeenkomsten met meerdere partijen.
  • Je hebt recente aantoonbare relevante werkervaring bij een of meerdere gemeenten.

Extra info

Van 19-4-2021 t/m 18-10-2021 | Optie verlenging: 2 x 3 maanden | Standplaats: Amersfoort | Sociale zaken & Werkgelegenheid | Uren: 20 per week | Aantal FTE: 0.6

Locatie

Amersfoort

Opdrachtgever

Amersfoort gemeente

Publicatiedatum

30.03.2021

Publicatie eindigt

10.04.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.