Beleidsadviseur dorpen

Nieuw

Functie omschrijving

De functie beleidsadviseur dorpen richt zich op het stimuleren en faciliteren van plaatselijke belangen bij het nemen van initiatieven die de leefbaarheid in de dorpen versterken en het ontwikkelen van beleid gericht op toekomstbestendige, duurzame en toegankelijke dorpsaccommodaties en -voorzieningen.

De beleidsadviseur dorpenwerkt nauw samen met de dorpencoördinator en is een belangrijke strategische schakel tussen de dorpen en de gemeente. De beleidsadviseur heeft te maken met veel partijen (intern en extern) en belangrijke, vaak gevoelige onderwerpen. Er wordt regelmatig een beroep op de beleidsadviseur gedaan om voor het dorp en/of de gemeente belangrijke zaken te regelen op tactisch of strategisch niveau (exploitatievraagstukken bij MFA's, dorpshuizen).

Werkzaamheden

 • is een belangrijke schakel tussen bestuur, de dorpencoördinator, beleidsmedewerkers in bijna alle beleidsvelden en uitvoerende afdelingen van de gemeente enerzijds en de dorpen anderzijds, (o.a. deelname bestuurlijk overleg plaatselijke belangen, contactpersoon bestuur dorpshuizen)
 • doet eens in de vier jaar integraal leefbaarheidsonderzoek in alle Opsterlandse dorpen en zorgt dat de resultaten van dit onderzoek worden vertaald in gemeentelijk beleid, in dorpsvisies/ dorpsontwikkelingsplannen en in uitvoeringsplannen.
 • ontwikkelt beleid gericht op ondersteuning en facilitering van initiatiefgroepen in de dorpen bij het realiseren van (soms complexe) projecten en draagt zorg voor de praktische invulling daarvan, via initiatieventafels.
 • ontwikkelt beleid gericht op een goed gespreid, toegankelijk, toekomstbestendig en duurzaam netwerk van dorpsaccommodaties en - voorzieningen en houdt dit actueel.
 • ontwikkelt beleid gericht op een duurzame exploitatie van dorpsaccommodaties (multifunctionele accommodaties/dorpshuizen).
 • adviseert op een meerdimensionaal beleidsveld en met betrekking tot de meer complexe aangelegenheden, waarbij sprake is van een grote adviesvrijheid. Daarbij gaat het om beleidsontwikkeling voor lange termijn waarbij sprake is van ruime mate van lokale beleidsvrijheid.
 • draagt zorg voor integraal advies/beleid bij crises (ernstige exploitatieproblemen en (dreigende) faillissementen) in de exploitatie van dorpsaccommodaties.
 • draagt zorg voor de inzet van de middelen voor de dorpsbudgetten en voor het dorpenbeleid, dat wil zeggen verstrekken van subsidies, toekennen van middelen en erop toezien dat deze middelen rechtmatig worden gebruikt en functioneert als projectleider van (complexe) projecten.
 • heeft een verbindende rol bij programma’s en projecten aangaande de dorpen en het afstemmen van de samenhang tussen projecten.
 • coördineert en evalueert de uitvoering van de pilot dorpencoördinator.
 • pakt beleidsmatige vraagstukken rondom sportaccommodaties en erfpacht op in samenwerking met collegae vanuit het fysieke domein.

Functie eisen

 • Minimaal drie jaar ervaring in een soortgelijke functie
 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding
 • Passieve beheersing van de Friese taal
 • Minimaal enige jaren werkervaring als beleidsadviseur binnen een overheidsorganisatie is gewenst
 • Specifieke kennis en ervaring op het gebied van diverse wet-en regelgeving als beleidsadviseur met betrekking tot dit beleidsterrein

Competenties

 • fungeren als spin in het web tussen de verschillende partijen en de gemeente
 • beschikt over politieke sensitiviteit
 • in staat zijn om de belangen van verschillende partijen te overzien
 • is ambitieus, doortastend, flexibel, kan goed improviseren maar is ook accuraat en betrouwbaar in de zin van afspraak is afspraak
 • is in staat om goede relaties op te bouwen met plaatselijke belangen, dorpen en organisaties,
 • is een goede verbinder die de systeemwereld van de gemeente en de leefwereld van de inwoners met elkaar verbinden.
 • is oplossingsgericht en overziet het geheel (zowel juridisch/financieel/maatschappelijk)

Extra info

 • Startdatum 15-11-2021
 • Einddatum 13-05-2022
 • Optie tot verlenging 6 maanden
 • Uren per week 18

Locatie

Beetsterzwaag

Publicatiedatum

20.10.2021

Publicatie eindigt

30.10.2021

Contactpersoon

Lang

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.