Beheerder spelen (speelvoorzieningen)

Nieuw

Functie omschrijving

Vooruitlopend op de voorgenomen werving van een vaste medewerker zijn wij voor de korte termijn op zoek naar een Beheerder Spelen, die de voorliggende taken met voortvarendheid oppakt en vanuit zijn ervaringen met ons meedenkt over het profiel van de te werven vaste medewerker.

Als Beheerder Spelen werk je bij de groep Wegen, Constructies en Installaties, onderdeel van de afdeling BORG (Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen). Je werkt onder aansturing van het groepshoofd nauw samen met de bij Spelen betrokken medewerkers van BORG, beheerders van andere disciplines en andere organisatieonderdelen die betrokken zijn

BORG is één van de zes afdelingen van Stadsbedrijven en beheert alle gebouwen en openbare ruimtes van de gemeente Utrecht. Dat betreft naast speelvoorzieningen onder andere riolering, wegen, groen, civiele constructies en installaties in de openbare ruimte. De afdeling stuurt strak op processen, zoals inspecties, programmeren en uitvoeren van onderhoud.

Utrecht groeit, verdicht en verduurzaamt. De stad werkt hard aan huidige en toekomstige opgaven op het gebied van klimaat, energie, mobiliteit, gezondheid en leefbaarheid. BORG heeft een transitie ingezet naar ontwikkelend beheren om, in samenwerking met in- en externe partners, in te kunnen spelen op deze opgaven en ontwikkelingen. Kortom: werken bij BORG biedt jou volop kansen en uitdagingen.

Werkzaamheden

 • Ben je hét aanspreekpunt voor management en bestuur op het gebied van de speelvoorzieningen (speeltuinen, speeltoestellen, spetterbadjes e.d.) en voer je de inhoudelijke regie binnen deze discipline.
 • Lever je een bijdrage aan het strategische beleid openbare ruimte vanuit deze discipline en vertaal je beleid en ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, in beheerkaders en strategieën; Je adviseert hierover aan het management van BORG, de directie Stadsbedrijven en zo nodig het bestuur.
 • Ben je verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van betrouwbare en actuele informatie die nodig is voor het beheerproces, zoals een actueel inzicht in aard, omvang, conditie e.d. van het te beheren areaal.
 • Ben je verantwoordelijk voor de jaarlijkse totstandkoming van het programma onderhoud en vervangingsinvesteringen voor de speelvoorzieningen, afstemming met collega beheerders en andere afdelingen en teams en de totstandkoming en bewaking van de jaarbegroting en de beheerbudgetten.
 • Vervul je de rol van opdrachtgever voor de projecten uit het programma onderhoud en vervangingsinvesteringen.
 • Stem je af met verschillende organisatieonderdelen binnen de gemeente waaronder Ruimte en Wijken en ben je aan de voorkant betrokken bij nieuwe ontwikkelingen om de juiste kaders te stellen en de ontwerpen hierop te toetsen.
 • Ontwikkel en onderhoud je je relatienetwerk met kennisinstituten, andere overheden en belangenorganisaties.
 • Ben je verantwoordelijk voor de inhoud en actualiteit van het beheerinformatiesysteem, vanuit de kennis welke data en informatie belangrijk zijn voor het gehele beheerproces van speelvoorzieningen.

Omschrijving kandiaat

 • minimaal een afgeronde (civiel)technische Hbo-opleiding die relevant is voor het vakgebied van speelvoorzieningen met de bijbehorende constructies en installaties.
 • kennis van en minimaal 5 jaar relevante ervaring met speelvoorzieningen op het niveau van beleid, programmering en (opdrachtgeverschap voor de) uitvoering. Kennis van en ervaring met Versie 2020 de specifieke vakgerichte wetgeving en normen (zoals bijvoorbeeld het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen) . Kortom: de beheerdiscipline heeft voor jou geen geheimen meer.
 • in staat om strategisch gemeentelijk beleid te vertalen in praktische tactische kaders voor de betreffende beheerdiscipline.
 • capaciteiten om als professioneel opdrachtgever te fungeren.
 • bestand tegen druk, vernieuwend, omgevingsbewust en je bezit inschattingsvermogen. Beheerst kunst van het netwerken.
 • stevige en proactieve teamplayer met coördinerende kwaliteiten. Kan uitstekend samenwerken, binnen het team, met andere teams en afdelingen (zowel beleidsmatig als meer programmerend en uitvoerend), met management en bestuur en met externe partners en marktpartijen.
 • je hebt financieel bewustzijn en affiniteit met databeheer/analyse.
 • je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en politieke sensitiviteit.

Functie eisen

 • Je brengt een afgeronde opleiding op hbo niveau mee, die relevant is voor spelen.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met speelvoorzieningen op het niveau van beleid, programmering en uitvoering.
 • Kennis van en ervaring met de specifieke vakgerichte wetgeving en normen.
 • Schrijf een motivatie t.b.v. deze opdracht, ga in op het gestelde profiel. (max 1/2 a4).
 • Gemeente Utrecht verwacht twee gecheckte en uitgewerkte referenties passend bij de opdracht.

Extra info

 • Periode: Vanaf 15/10/2020 tot 1/4/2021met optie tot verlenging.
 • Belasting: 36 uur per week gemiddeld

Locatie

Utrecht

Opdrachtgever

Utrecht gemeente

Publicatiedatum

15.09.2020

Publicatie eindigt

23.09.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.