Adviseur senior (Onderwijs, Jeugd en Zorg)

Nieuw

Functie omschrijving

raag je steentje bij aan verbetering van het onderwijs in een snelgroeiende stad!

We zoeken een beleidsadviseur die zich in wil zetten voor spannende uitdagingen in team voortgezet onderwijs/middelbaar beroepsonderwijs (VO/MBO). Belangrijke accenten in de werkzaamheden zijn coördinatie van het beleid voortijdig schoolverlaten (voortijdig schoolverlaten) zowel binnen de gemeente als regionaal, en de uitvoeringsagenda jongeren in een kwetsbare onderwijspositie. De adviseur is daarnaast flexibel inzetbaar op andere beleidsprioriteiten en opdrachten binnen het team.

Het team VO/MBO is georganiseerd in 2 clusters, het VO en het MBO. Jij werkt in het cluster MBO dat wordt aangestuurd door een cluster coördinator. Over dit cluster: belangrijk onderdeel van het gemeentelijke mbo-beleid is de Amsterdamse mbo-agenda, het beleid m.b.t. jongeren in een kwetsbare onderwijspositie, en de aanpak voorkomen van voortijdig schoolverlaten en de daarbij behorende RMC-taak. We investeren in een goede aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, de overstap vo-mbo en leven lang ontwikkelen. Het cluster is bovendien afdelingsbreed verantwoordelijk voor schoolveiligheid en het leerplichtbeleid.

Werkzaamheden


Bestanddelen van de opdracht
Als senior beleidsadviseur bij team vo/mbo zul je je focussen op het mbo-domein en in het bijzonder het beleid voor jongeren in een kwetsbare onderwijspositie en ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten. Je draagt bij aan de koppeling onderwijs-arbeidsmarkt en oplossingen voor jongeren voor wie het na mbo lastig is om aan werk te komen. Daarnaast ben je flexibel inzetbaar voor nieuwe beleidsontwikkelingen binnen het domein vo/mbo.

Op te leveren resultaat
Je werkt aan de nieuwe MBO agenda voor de wethouder MBO. Je draagt bij aan de uitwerking van deze plannen.
Er is een concept MBO agenda, die op hoofdlijnen de werkzaamheden beschrijft.

Afstemming:
 • Deze persoon legt verantwoording af aan een strategisch adviseur en de team manager.
 • Bilaterale overleggen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever 1x per week.
 • 1x per maand een voortgangsgesprek en indien nodig een rapportage.
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het geheel van de doelstelling, waar de opdrachtnemer voor een deel aan bijdraagt. De opdrachtnemer rapporteert aan de opdrachtgever

De opdrachtgever(s)

De afdeling heeft het grootst aantal fte van OJZD en werkt aan:
 • voorschoolse- en vroegschoolse educatie;
 • toezicht en handhaving kinderopvang;
 • zorgen dat alle kinderen en jongeren d e schoolloopbaan doorlopen die past bij hun capaciteit en potentie, zowel in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) als het mbo;
 • zorgen dat alle jongeren maximale, bij hun cap aciteiten passende aansluiting vinden op de arbeidsmarkt;
 • andere thema's zoals: het lerarentekort, het toelatingsbeleid en passend onderwijs.

Functie eisen

 • beschikt over een wo werk en denkniveau.
 • aantoonbare kennis van het voortgezet onderwijs en mbo in Amsterdam. Met name gericht op de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en de positie van jongeren in een kwetsbare onderwijspositie.
 • aantoonbare ervaring met politiek-bestuurlijke advisering en beschikt over goede schrijf- en adviesvaardigheden.
 • beschikt over relevante kennis van wet- en regelgeving op het terrein van jeugd en onderwijs.
 • aantoonbare kennis van de wijze waarop in Amsterdam de (jeugd) zorg is ingericht.
 • in staat om de uitvoerende instellingen te informeren, interesseren, te stimuleren en te disciplineren.
 • in staat om goed het overzicht te behouden.

Extra info

• Startdatum: 01-05-2023
• Einddatum: 22-09-2023
• Optioneel tot verlenging conform duur werkzaamheden: ja
• Aantal uren gemiddeld per week: 24 - 32

Locatie

Amsterdam

Publicatiedatum

23.03.2023

Publicatie eindigt

01.04.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.