Adviseur Schone Scheepvaart

Nieuw

Functie omschrijving

De gemeente Nijmegen is al een aantal jaren actief om de luchtemissies van de binnenvaart
over de Waal en het Maas en Waalkanaal te verminderen. In het "Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit" zijn maatregelen opgenomen voor het thema schone scheepvaart. We hebben daarin behoefte aan algemene beleidsondersteuning en in het specifiek op drie specifieke thema’s:

1. Clean Energie Hub bij ENGIE;

 • Maatregel 11 en 12 in het Uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit richten zich op emissievrije binnenvaart met wisselcontainers en waterstof. In Nijmegen ligt de focus op de initiatieven op het ENGIE-terrein aan de Waal. Al enkele jaren werken ENGIE, BCTN en gemeente Nijmegen (o.a.) aan het project ET Hub.
 • Een belangrijke pijler is verder het project RH2INE, dat wordt voorbereid voor de inzet van
  waterstof als energiedrager voor binnenvaart over de Rijn. Provincie Zuid-Holland,
  Gelderland, ministerie van I&W en deelstaat NRW zijn hierbij betrokken evenals
  marktpartijen.

2. Uitbreiding walstroom;

 • Maatregel 8 in het Uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit richt zich op walstroom.
  In Nijmegen is op de publieke kades walstroom aanwezig, bijvoorbeeld voor cruiseschepen
  aan de Waalkade. Er bestaat een wens voor uitbreiding van walstroom op de Waalkade vanwege grotere stroombehoefte per aansluitpunt en voor uitbreiding van het aantal
  aansluitpunten van 4 naar 5. Onderzoek moet gedaan worden naar gewenste oplossing en bijbehorende consequenties en kosten.

3. Schone Lucht Akkoord;

 • Gemeente Nijmegen is ondertekenaar van het Schone Lucht Akkoord (SLA) en deelnemer in de pilot binnenvaart. Een kennisdocument gunningscriteria voor aanbestedingen en launching customership GWW en personenvervoer over water is in de 1e fase opgesteld. Fase 1 is afgerond. Op dit moment is nog niet bekend welke activiteiten in fases 2 en 3 volgen en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn. Doel van dit onderdeel van de opdracht is om de belangen van gemeente Nijmegen in de discussie over vervolgactiviteiten zo goed mogelijk te behartigen.

Werkzaamheden

Het resultaat van de eerste activiteit is (mogelijk) de uitvoering van het locatieonderzoek
waterstof op het ENGIE-terrein, het inbrengen van deze tanklocatie in het RH2INE-project, en
het verkennen van kansen voor realisatie in het kader van het Clean Energy Hub programma
van provincie Gelderland.


Het resultaat van de tweede activiteit is (mogelijk) een SpUk-aanvraag voor een vijfde
walstroompunt aan de Waalkade, eventuele uitbreiding van capaciteit van bestaande punten,
en een evaluatie van walstroom op de particuliere kades en kennisdeling daarover.


Het resultaat van de derde activiteit is nog niet bekend omdat dit afhankelijk is van de
discussie binnen de SLA-pilot binnenvaart over fase 2, hierover zal nader overleg tijdens de
uitvoering van de opdracht plaatsvinden.

Functie eisen

 • Afgeronde opleiding op WO- niveau;
 • Gedegen kennis van en meerjarige ervaring met milieutechnologie en innovatie;
 • Minimaal 5 jaar recente (sinds 2015) ervaring als programma- adviseur bij projecten voor een schonere binnenvaart.
 • Meerjarige ervaring met interdisciplinaire en internationale onderzoeksprojecten:
 • Meerjarige ervaring met overheidsprogramma's op het gebied van energie, mobiliteit, duurzaamheid en innovatie
 • Ervaring en kennis van de Nijmeegse situatie.

Competenties

 • Proactief en zelfstandig;
 • Daadkrachtig, resultaat- en oplossingsgericht;
 • Goede mondelingen en schriftelijke communicatievaardigheden;
 • Integriteit.

Extra info

 • Startdatum 01-01-2022
 • Einddatum 30-06-2022
 • Optie tot verlenging 2 x 3 maanden
 • Uren per week 10

Locatie

Nijmegen

Publicatiedatum

03.12.2021

Publicatie eindigt

12.12.2021

Contactpersoon

Lang

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.