Adviseur gronduitgifte en ontwikkelstrategie

Nieuw

Functie omschrijving

Algemene omschrijving: In de gemeente Hilversum krijgen verschillende ontwikkelingen steeds meer vorm. Het Masterplan van het Arenapark en het stedenbouwkundig plan voor het station Hilversum zijn vastgesteld. Daarnaast is een gebiedsagenda voor het postcodegebied 1221 vastgesteld en wordt de ontwikkeling van het Oosterspoorplein vastgelegd in een structuurvisie. In de projectorganisatie worden verschillende disciplines samengebracht die gezamenlijk voor realisatie van de opgave zorgen. Wij zijn hiervoor op zoek naar een aantal functionarissen.

Werkzaamheden: Als adviseur gronduitgifte en ontwikkelstrategie adviseer je over en draag je bij aan de realisatie van maatschappelijk en economisch gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Je werkt daarin nauw samen met o.a. de planeconoom en gemeentelijke jurist.

Je behartigt de positie van de gemeente zodanig dat beschikbare gronden binnen de fasering van de gebiedsontwikkeling worden uitgegeven en overeenkomsten met derden (eigenaren, partners) in het gebied worden gesloten. Dit doe je aan de hand van een door jou op te stellen uitgifte- en ontwikkelstrategie en de daaruit volgende uitgifteleidraad en -procedure.

Je adviseert ten aanzien van de contract technische en juridische consequenties van ontwikkelingen en –exploitaties in de Stationsomgeving. Je voert onderhandelingen met marktpartijen over de verkoop van gemeentelijke gronden binnen de marges van de vastgestelde kaders. Je onderhandelt waar nodig over anterieure- en samenwerkingsovereenkomsten in het gebied en stelt deze op (ondersteund door specialistische expertise waar nodig). Je verzorgt de bestuurlijke en administratieve afhandeling van deze overeenkomsten.

Je bent verantwoordelijk voor het gehele proces van gronduitgiftes en het sluiten van anterieure en samenwerkingsovereenkomsten in het gebied.

Werkzaamheden

 1. Opstellen van een uitgifte- en ontwikkelstrategie (vast te stellen door het gemeentelijk bestuur), inclusief uitgifteleidraad en -procedure voor de verschillende gronden in het gebied;
 2. Betrekken van de interne betrokkenen op dit gebied en waar nodig aantrekken van externe adviezen om deze leidraad op te stellen;
 3. Toetsing hiervan via een marktconsultatie;
 4. Mede-beoordelen van de inschrijvingen;
 5. Bewaken van de strategie en voeren van onderhandelingen om de strategie te realiseren;
 6. Coördinatie van de grondovereenkomst en daadwerkelijke overdracht van de grond;
 7. Onderhandelen over en opstellen van anterieure en/of samenwerkingsovereenkomsten in het gebied;
 8. Contractbewaking: overleg voeren over de voortgang van het project binnen de contractuele afspraken;
 9. Signaleren en adviseren t.a.v. kansen in de markt en ontwikkelingen die invloed hebben op de stationsomgeving;
 10. Actief bijdragen aan het verhogen van de interne expertise op het gebied van gronduitgifte, ontwikkelstrategie en anterieure en samenwerkingsovereenkomsten.

De opdrachtgever(s)

De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen. Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Functie eisen

 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau in een gebiedsontwikkeling-, vastgoed-, commerciële-, of juridische richting;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als markt- en contractspecialist binnen ruimtelijke ordenings projecten;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar binnen het domein van onroerend goed binnen een (semi)overheidsinstelling;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar binnen het werkveld van vastgoed, gronduitgifte en ontwikkelstrategie
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het (strategisch) onderhandelen binnen stedelijke gebiedsontwikkelingen over grondverkoop en anterieure overeenkomsten
 • Aantoonbare kennis van en werkervaring met de juridische en fiscale aspecten van grondexploitaties
 • Aantoonbare kennis over bouw en vermogensrecht
 • Aantoonbare werkervaring met de waarde, kosten en kwaliteit van nieuw te ontwikkelen vastgoed binnen gebiedsontwikkelingen
 • Beschikbaar per maandag 14 september 2020

Competenties

 • Uitstekende onderhandelings- en adviesvaardigheden, voelt zich thuis in het speelveld van tegengestelde belangen;
 • Creatief meedenken en laat zich niet door de complexiteit afschikken;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Proactief, initiatief nemen;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Planmatig werken;
 • Samenwerken (binnen het project, de lijnorganisatie en binden van marktpartijen);
 • Heeft oog voor de diverse belangen in en om een project en heeft gevoel voor de politiek bestuurlijke context;
 • Zelfstandig, durft leiding te pakken;
 • Communicatief zeer vaardig;
 • Flexibel;
 • Nauwkeurig;
 • Stressbestendig;

Extra info

 • Duur 12 maanden
 • Optie tot verlenging 2 maal 12 maanden
 • Uren per week 12 - 16 uur
 • Start 14 september 2020

Locatie

Hilversum

Opdrachtgever

Hilversum gemeente

Publicatiedatum

12.08.2020

Publicatie eindigt

22.08.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.