Adviseur Duurzame en Circulaire GWW

Nieuw

Functie omschrijving

Het cluster Wegbeheer is verantwoordelijk voor het technische, operationele en administratieve beheer van ca. 470 km provinciale weg (incl. ca 700 km Rijwielpad). We zorgen ervoor dat het wegennet voldoet aan wettelijke regelgeving en vastgestelde kwaliteitskaders. Daardoor bieden we garanties voor verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid met een transparante beheerhuishouding.

Binnen het cluster Wegbeheer zijn zeven teams te onderscheiden die onderlinge raakvlakken kennen, dit maakt het integraal werken leuk. Elk team wordt aangestuurd door een projectleider. De andere teams zijn: beheer infrastructuur, operationeel beheer, beheer verkeer, beheer elektrische systemen, contractbeheer, databeheer en administratief beheer. In totaal telt het hele cluster ongeveer 60 medewerkers.

Het cluster Wegaanleg is verantwoordelijk voor de planvoorbereiding en realisatie van projecten ten behoeve van de Mobiliteitsopgave Provincie Limburg. De Mobiliteitsopgave richt zich onder andere op de instandhouding, verbetering en uitbreiding van de Provinciale infrastructuur. Het betreft projecten zoals N-wegen, fietspaden, railinfra, luchthaven MAA, gebiedsontwikkeling VDL-Nedcar. Het cluster Wegaanleg staat voor een hoogwaardige kwalitatieve invulling van projectmanagement op basis van het Integraal Projectmanagementmodel (IPM). In totaal telt het hele cluster ongeveer 44 medewerkers.

Werkzaamheden

Medewerker Duurzame en Circulaire GWW

 • Brengt zijn kennis over van de duurzame en circulaire tools en denkwijzen naar de collega’s op de werkvloer. Opdat ze het over 1 jaar zelfstandig kunnen meenemen in hun dagelijkse werkzaamheden;
 • Ontwikkelt een duurzaam en circulair leerprogramma in samenwerking met de Limburg Academie
 • Ontwikkelt ambitieniveaus voor de ambitiewebsessies in projecten;
 • Rapporteert periodiek over de voortgang van de doelstellingen op basis van de Monitor Duurzame en Circulaire GWW die is opgezet op basis van Milieu Kosten Indicator;
 • Werkt scenario’s voor de doelen van 2030 uit mede op basis van de maatregelenlijst, nulmeting en monitor Duurzame en Circulaire GWW;
 • Ontwikkelt duurzame en Circulaire toets protocollen voor product-, proces- en systeemaudits;
 • Ontwikkelt aanbesteding strategieën mede op basis van Milieu Kosten Indicator, Dubocalc en CO2 prestatieladder;
 • Werkt mee aan het ontwikkelen en onderhouden van duurzame en circulaire standaarden en – richtlijnen;

Junior medewerker Duurzame en Circulaire GWW

 • Brengt zijn kennis over van de duurzame en circulaire tools en denkwijzen naar de collega’s op de werkvloer. Opdat ze het over 1 jaar zelfstandig kunnen meenemen in hun dagelijkse werkzaamheden;
 • Introduceert en harmoniseert ambitiewebsessies in projecten. Ontwikkelt mede aan de online versie;
 • Houdt de duurzame en circulaire maatregelenlijst actueel met relevante nieuwe maatregelen op basis van Technical Rediness Level (TRL), kosten, CO2 emissie, MKI waarde;
 • Werkt duurzame en circulaire RAW bestekteksten en technisch en functionele eisen voor geïntegreerde contracten uit;
 • Maakt Milieu Kosten Indicator (referentie) berekeningen voor duurzame en circulaire afwegingen in projecten of als basis voor aanbestedingen;
 • Ontwikkelt ten behoeve van aanbestedingsleidraden duurzame en circulaire gunningscriteria en creëert duurzame en circulaire kansen;
 • Geeft invulling en uitvoering aan communicatie zowel intern als extern gericht ter vergroting van de duurzame en circulaire bewustwording;
 • Werkt mee aan het ontwikkelen en onderhouden van duurzame en circulaire standaarden en – richtlijnen;
 • Ondersteunt bij de inrichting van een periodieke Monitor Duurzame en Circulaire GWW die is opgezet op basis van MKI;
 • Ondersteunt bij de uitwerking van verschillende scenario’s die inzichtelijk maken in hoeverre de duurzame en circulaire doelen van 2030 behaald kunnen worden.

De opdrachtgever(s)

Medewerker Duurzame en Circulaire GWW

 • klantgerichtheid, omgevingsbewustzijn, bestuurlijke sensitiviteit;
 • goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;
 • hoge mate van zelfstandig kunnen werken;
 • flexibel gedrag, plannen en organiseren.

Junior medewerker Duurzame en Circulaire GWW

 • klantgerichtheid, omgevingsbewustzijn, bestuurlijke sensitiviteit;
 • goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;
 • hoge mate van zelfstandig kunnen werken;
 • flexibel gedrag, plannen en organiseren.

Functie eisen

Medewerker Duurzame en Circulaire GWW

 • een HBO opleiding op technisch gebied, met een brede materie- en procesinhoudelijke kennis van het werkterrein dan wel een door ruime ervaring verkregen gelijkwaardig werk- en denkniveau en de daaraan gerelateerde wet- en regelgeving;
 • inzicht in de politieke en maatschappelijke verhoudingen en posities van belanghebbende partijen; • ervaring in het werken in duurzame en circulaire GWW (5 tot 7 jaar);
 • het kunnen ondersteunen, adviseren en vertegenwoordigen van de projectleider in zijn verantwoordelijkheid als teammanager;
 • het kunnen opereren als specialist maar ook in teamverband weten deze kennis te benutten en over te brengen op de collega’s.

Junior medewerker Duurzame en Circulaire GWW

 • een HBO opleiding op technisch gebied, met een brede materie- en procesinhoudelijke kennis van het werkterrein dan wel een door ruime ervaring verkregen gelijkwaardig werk- en denkniveau en de daaraan gerelateerde wet- en regelgeving;
 • inzicht in de politieke en maatschappelijke verhoudingen en posities van belanghebbende partijen;
 • ervaring in het werken in duurzame en circulaire GWW (3 tot 5 jaar);
 • het kunnen ondersteunen, adviseren en vertegenwoordigen van de projectleider in zijn verantwoordelijkheid als teammanager;
 • het kunnen opereren als specialist maar ook in teamverband weten deze kennis te benutten en over te brengen op de collega’s.

Competenties

Medewerker Duurzame en Circulaire GWW

 • klantgerichtheid, omgevingsbewustzijn, bestuurlijke sensitiviteit;
 • goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;
 • hoge mate van zelfstandig kunnen werken;
 • flexibel gedrag, plannen en organiseren.

Junior medewerker Duurzame en Circulaire GWW

 • klantgerichtheid, omgevingsbewustzijn, bestuurlijke sensitiviteit;
 • goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;
 • hoge mate van zelfstandig kunnen werken;
 • flexibel gedrag, plannen en organiseren.

Extra info

 • startdatum medio augustus/september 2022.
 • duur van twaalf (12) maanden en duurt derhalve voort tot en met 31 juli 2023.
 • Optie tot verlenging 3 x 12 mnd

Locatie

Maastricht

Publicatiedatum

26.06.2022

Publicatie eindigt

13.07.2022

Contactpersoon

Foeken

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.