Adviseur (Cd I&S)

Nieuw

Functie omschrijving

De Belastingdienst wil het beter doen voor burgers en bedrijven. Het is daarom belangrijk dat signalen over de uitwerking van wet- en regelgeving, maar ook over onze eigen processen en werkinstructies die hardvochtig uitwerken, naar boven komen. Voor deze en andere signalen willen we met passende oplossingen komen. De Belastingdienst moet beter worden in het horen en luisteren; in het herkennen, erkennen en benutten van signalen.
Sinds begin 2021 zijn er binnen de Belastingdienst verschillende trajecten in gang gezet om de omgang met signalen binnen de organisatie te verbeteren. Dit heeft geleid tot de opdracht om:
 • een impuls te geven aan de manier waarop er met signalen binnen de organisatie wordt omgegaan;
 • een aantal structurele verbeteringen op het gebied van ‘signaalmanagement’ te realiseren;
 • zorg te dragen voor oplossingen voor, signalen en hier een duurzame infrastructuur voor in te richten.
Voor dit programma zijn we op zoek naar een adviseur die, met een aantal signalen ‘onder de arm’, hiermee aan de slag gaat.

Werkzaamheden

1. Aan de slag met signalen waarvan de opvolging of het eigenaarschap nog niet (geheel) duidelijk is. Duidelijkheid scheppen over onder andere:
 • de signaalomschrijving
 • mogelijke oplossingsrichting(en)
 • plan van aanpak (voor ontwikkeling oplossingsrichting(en) of voor realisatie gekozen oplossingsrichting, inclusief tijdspad)
 • handelingsperspectief (tijdelijke werkinstructie voor zover van toepassing)
 • de signaaleigenaar

2. Procesbeschrijving van de signaalbehandeling. Van de behandeling van elk signaal wordt een logboek bijgehouden en wordt een procesbeschrijving gemaakt, om op deze manier inzicht te krijgen in de besluitvormings- en uitvoeringsprocessen en mogelijke hindernissen die hierbij worden ervaren.
Naast het monitoren van de follow up van de signalen (punt 1.) kan tegelijk het proces dat het signaal doorloopt beschreven worden (punt 2.). Het doel van deze opdracht is om de Belastingdienst te helpen om concreet aan de slag te gaan met signalen, oplossingen aan te reiken en daarnaast bij te dragen aan het versterken van het signaalmanagement binnen de organisatie.

Eindresultaten

 • helder beschreven signalen
 • oplossingen voor signalen ontworpen, gerealiseerd en geïmplementeerd
 • beschreven feedback processen (de processen waarin signalen worden opgehaald, in behandeling worden genomen en worden opgelost)
 • adviezen over de feedback processen en de besluitvorming van signalen en hoe dit anders en/of beter kan


De activiteiten die binnen dit spoor zullen worden verricht bestaan, onder andere, uit:

 • Bestuderen van verslagen van overleggen waar (mogelijk) signalen besproken zijn (waaronder: driehoek, ketentafels, beleidstafels en afdelingsoverleggen)
 • Voeren van gesprekken met medewerkers en managers over hoe zij signalen intern en extern ophalen en follow up geven.
 • Eventueel organiseren van medewerkerssessies over hoe zij omgaan met het signaleren van knelpunten en kansen voor structurele verbeteringen, het melden hiervan en hoe zij de reactie en follow up hiervan ervaren.
 • Interviewen van andere uitvoeringsorganisaties over hoe zij het melden van signalen (knelpunten, kansen voor verbetering enz.) ervaren en welke kansen voor verbetering in dit proces (de feedback loop) zij zien.
 • Verzorgen van workshops met alle betrokkenen van een feedback loop om het proces dat signalen doorlopen met elkaar te bespreken en te zien waar een verbetering van effectiviteit en/of efficiency te maken is.
 • Op basis van de gesprekken, de sessies en het bestuderen van verslagen komen tot één of meerdere ontwerpen van ideale feedback loops. Vervolgens zullen deze ontwerpen worden besproken en verder worden aangepast en aangevuld.

Functie eisen

 • opleiding organisatiekunde
 • soortgelijke kennis/ervaring
 • minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een relevant werkgebied
 • minimaal een afgeronde HBO opleiding

Extra info

 • Startdatum 1-2-2022
 • Einddatum 30-4-2022
 • Optie tot verlenging Ja
 • Aantal uur per week 36,00
 • Aantal posities 1

Locatie

Utrecht

Publicatiedatum

14.01.2022

Publicatie eindigt

19.01.2022

Contactpersoon

Lang

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.