Adviseur Acceptatie & Overdracht (A&O)

Nieuw

Functie omschrijving

Het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam behelst meerdere projecten, die erop gericht zijn het Amsterdamse tunnelareaal toekomstbestendig te maken. Het programma team werkt met een Systems Engineering aanpak. De adviseur Acceptatie en Overdacht is onderdeel van team Commissioning binnen dit programma, en o.a. verantwoordelijk voor de uitvoering van de Aanpak Acceptatie en Overdacht in een van de projecten, waarbij dit proces aantoonbaar en met de afgesproken kwaliteit verloopt. Op verzoek van de gemeente kan de adviseur Acceptatie en Overdracht ook gevraagd worden een rol in het projectteam te vervullen om het opleverproces van het projectteam te ondersteunen. Op programmaniveau is de Aanpak Acceptatie en Overdracht kaderstellend voor de uitvoering van de acceptatie en overdracht processen in de verschillende projecten. Vragen over inhoud van de overdracht en het proces van de overdracht worden in de aanpak beantwoord. De adviseur Acceptatie en Overdacht wordt geacht deze aanpak in het projecten uit te voeren. Dit doet de adviseur onder de verantwoordelijkheid van de Projectleider Commissioning van dat project en wordt hierbij inhoudelijk ondersteund door de Projectleider Acceptatie en Overdracht.

Werkzaamheden

De adviseur Acceptatie & Overdracht draagt zorg voor het aantoonbaar en traceerbaar uitvoeren van de Aanpak A&O in het project. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
  • Het implementeren en doorlopen van de acceptatie en overdracht aanpak op projectniveau met doel het uitrollen van een uniforme acceptatie en overdracht aanpak in het project.
  • Het ondersteunen van de projectleider Commissioning bij opzetten, operationaliseren, uitvoeren en monitoren van acceptatie en overdracht processen binnen het project.
  • Binnen project afstemming met betrokken stakeholders om te komen tot een effectief en efficiënt lopend acceptatie en overdracht proces op projectniveau.
  • Binnen het project het uitvoeren van administratieve taken welke vergeleken kunnen worden met documentenbeheer en/of informatiemanagement.
  • Het inzichtelijk maken van de op te leveren documentatie per projectfase en najagen dat deze op de afgesproken momenten wordt geleverd zodat aangetoond kan worden dat het opleverdossier compleet is.
  • Periodiek rapporteren aan de projectleider Acceptatie en Overdracht van voortgang m.b.t. het acceptatie en overdracht proces op projectniveau.
  • Het ondersteunen van de projectleider Acceptatie en Overdracht zowel op proces als op inhoud op het gebied van acceptatie en overdracht.
  • Het ondersteunen van de projectleider Acceptatie en Overdracht bij het signaleren, formuleren en doorvoeren van procesverbeteringen op het gebied van A&O.

De opdrachtgever(s)

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Functie eisen

beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau.

in het bezit van minimaal een HBO opleiding in een technische richting, zoals bv HTS Bedrijfskunde .Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

aantoonbare affiniteit met het vervullen van een centrale rol waarbij de leiding over een proces moet worden genomen dat deels is ingericht maar waar ook behoefte is aan verbreding, verdieping en bestendiging van dat proces.

aantoonbare ervaring op het gebied van A&O/overdracht van een projectresultaat aan een beheerorganisatie (waardoor er begrip is voor de stappen die doorlopen moeten worden en de aspecten die belicht dienen te worden zoals het samenstellen van een opleverdossier cq overdrachtsdossier.)

Extra info

• Startdatum: zsm na gunning
• Einddatum: 31-12-2022 conform duur werkzaamheden
• Werklocatie:Entrada, 600, 1114AA, AMSTERDAM-DUIVENDRECHT
• Aantal fte:0,66
• Aantal uren per week:24 (Max 1056 uur op jaarbasis)
• Optioneel tot verlenging conform duur werkzaamheden: nee

Locatie

Amsterdam

Publicatiedatum

26.01.2022

Publicatie eindigt

05.02.2022

Contactpersoon

Lang

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.